نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در دنیای امروز محدودیتهای فراوانی در انجام کارها وجود دارد. محدودیت های رایجی همچون محدودیت های زمانی، مکانی و بویژه مالی باعث شده تا افراد و شرکت ها و کشورها دست به انتخاب بزنند. تحقیق و توسعه در هر سازمانی که به دنبال تولید و یا استفاده از محصولات به روز دنیا می باشد، مبحث مهمی به شمار می‌آید؛ اما نکته‌ی مهم این است که یک سازمان با توجه به تعدد موضوعات قابل تحقیق، به کدام موضوعات پرداخته و چگونه آنها را اولویت‌بندی می‌کند
در این تحقیق مدلی جهت تعیین اولویت‌های تحقیقاتی تکنولوژی با استفاده از مدل آینده نگاری تکنولوژی توسعه داده شده است. مدل توسعه یافته بر اساس روش تکنولوژی‌های حیاتی می‌باشد. جهت توسعه این مدل، ادبیات دو حوزه تدوین استراتژی تحقیق و توسعه و تکنولوژی و روشهای اولویت بندی مرور شده است. همچنین با توجه به نیاز روز کشور ایران در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر بالاخص انرژی خورشیدی، این متودولوژی در جهت اولویت‌بندی حلقه‌های فرآیند تولید ماژول فتوولتائیک سیلیکونی پیاده سازی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• Using a foresight model to determine research priorities for industry managers

نویسندگان [English]

  • masoud ghoddousi mohammadi 1
  • Rouzbeh Ghousi 2
  • mehdi heydari 3

1 MBA, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

There are many limitations in doing things in today's world. Common constraints such as time, place, and especially financial constraints have led individuals and companies and countries to a specific choose. Research and development in any organization that seeks to produce or use world-class products is an important topic, but the important subject is that an organization, according to the number of research subjects, which topics they need to work on and how they prioritize them. In this research, using a technological foresight model, a model has been developed to determine the research priorities of technology. The developed model is based on the critical technology method. To develop this model, the literature of two areas of R & D and technology strategy compilation and prioritization methods has been reviewed. Also, due to the need of Iran in the field of renewable energy, especially solar energy, this methodology has been implemented to prioritize the process of production of silicon photovoltaic modules. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • critical technology
  • foresight model
  • Technology Management
باقری­مقدم، ناصر (1383) مطالعات تحلیل جذابیت و تدوین استراتژی توسعه فناوری پیل سوختی در کشور و راهکارهای پیاده‌سازی آن. کمیته راهبری پیل سوختی. مقاله پنجمین کنفرانس ملی صنایع. دانشگاه علامه طباطبایی.
زرین­آبادی، سروش و صمیمی، امیر (1389). استفاده و کاربرد انرژی­های پاک انرژی خورشیدی در حفظ محیط­زیست، همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی، ماهشهر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، 7-3.
صحاف­زاده، مهدی (1387). ارائه مدلی جهت تعیین اولویت‌های تحقیقاتی فناوری مطالعه موردی فناوری غشایی در صنعت پتروشیمی، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 120- 15.
قدوسی محمدی، مسعود (1396). توجیه­پذیری سرمایه‌گذاری در حلقه‌های اولویت­دار زنجیره ارز­ش ماژول فتوولتائیک سیلیکونی در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران، 100- 7.
گروه آینده­اندیشی بنیاد توسعه فردا (1384). روش‌های آینده‌نگاری فناوری، بنیاد توسعه فردا، 40-10.
عبدلی، محمدعلی و یدقار، امیرمحمد (1385). انرژی، توسعه و محیط­زیست. نشریه انرژی ایران، 10 (26) 6-2.
ناظمی. امیر و روح­اله قدیری (1385). آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا. انتشارات مرکز صنایع نوین، 27-15.
ین، رابرت ک. (1376). تحقیق موردی، پارسائیان، علی و اعرابی، سید­محمد، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
Cheung, N. (2011). Solar cells fabrication technologies. U.C. Berkeley.
United Nation Industrial Development Organization (2005). UNIDO Technology Foresight Manual, 1, 2.
Badawy, W. A. (2015). A review on solar cells from Si-single crystals to porous materials and quantum dots. Journal of Advanced Research, 6, 123-132.