نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف و معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه الزهراء

چکیده

 توسعه فناوری، پیشرفت علمی و رقابت هوشمندانه و آموزشیِ معنی‌دار در ابعاد ملی و فرا ملی در هزاره سوم بدون درک و شناخت عمیق از ارتباط علوم مهندسی با مسائل و نیازهای جامعه از جنبه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و مدیریتی به مثابه آب در هاون کوبیدن است. مطالعه و سیر تاریخی دانشمندان مشهور ایران و جهان نشان دهنده تأثیر بسزای علوم انسانی در ارتباط تنگاتنگشان با جامعه با بهره‌گیری از مهارتهایی نظیر هنر، شعر، نقاشی، فلسفه و عرفان بوده است [1]. از آنجایی‌که آموزش دانشگاهی به شیوه نوین در جهان اصالتاً از علوم دینی، پزشکی، ادبیات، حقوق، ریاضیات، نجوم و سیاست شروع شد و بسیاری از دانشگاههای دنیا، پیش از آنکه مهندسی قابل فهم باشد یا کسی بتواند چیز زیادی را مهندسی کند تأسیس شده بوند، باعث بسی تعجب است که دانشگاههای صنعتی ایران از بدو تأسیس به جایگاه و اهمیت علوم‌انسانی در آموزش مهندسی کم توجهی کرده‌اند، جایگاهی که برترین دانشگاههای صنعتی دنیا به آن توجه ویژه دارند، به طوری که قریب به اتفاق آنها دارای دانشکدههای قوی علوم‌انسانی و هنر هستند. ازاین‌رو، در این مقاله به اهمیت و جایگاه علوم‌انسانی در دانشگاههای صنعتی کشور و تأثیر آن بر موفقیت هرچه تمام‌تر فارغ‌التحصیلان آنها در قرن حاضر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isn’t Friendship Possible between Engineering and Humanities at Iranian Technological Universities?

نویسندگان [English]

  • Ali Meghdari 1
  • Sohyga Salahi moghaddam 2

1 Profeesor, Sharif University of Technology, School of Mechanical Engineering

2 Assistant Professor, Al- Zahra University , School of Literature

چکیده [English]

As we enter the third millennium, technological development, advancement of science, and meaningful intellectual and educational competition take place at the national and international level, without an in-depth understanding and knowledge of the relationship between engineering sciences and societal needs (from the humanities, cultural, economic, and management points-of-views¬). It is like shooting in the dark. A historical review of famous Iranian and world scientist’s lives clearly shows that their expertise in the areas of humanities such as art, poetry, painting, philosophy, and Gnosticism has provided a close relationship with the societies and greatly increased their impact and influence on those societies [1]. University education in the world in its present form started from the study of theology, medicine, literature, law, mathematics, astronomy, and politics, a Many universities were established before engineering was really understood or anyone could really engineer anything. However, it is rather surprising that Iranian technological universities from the beginning have been ignorant of the role of humanities in engineering education. In fact, many highly ranked Technological Universities in the world pay special attention to this role and have very strong art and humanities departments. Hence, in this paper we explore the role and importance of art and humanities in engineering education at Iranian technological universities, and its effect on the success of their students and graduates in the current century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • arts and humanities
  • technological universities