نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مدیر آموزش شرکت صا ایران و مدرس دوره های مدیریتی

چکیده

 شرط ماندگاری و پویایی سازمانهای صنعتی به میزان نوآور بودن آموزشهای آنها بستگی دارد. اگر چه این شرط، بدون مدیریت صحیح یادگیری، تضمینی به دست نمی‌دهد و حصول آن به فهم نوآوری در توانا ساختن سازمان برای دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد و تجربه کردن راه حلهای متعدد در مواجهه با چالشهای رقابتی بستگی دارد، ولی بدون آن نیز قطعاً سازمان دانایی محور ایجاد نخواهد شد. در گذشته، این سؤال مطرح بود که نوآوری چگونه می¬تواند عملکرد را بهبود بخشد، در حالی که امروزه، با تکیه بر آموزش به عنوان منبع بالقوه مزیت رقابتی این سؤال مطرح است که چگونه توسل به نوآوری، سازمان را قادر می¬سازد که در دنیای متغیر کسب و کار به مزیت رقابتی بلند مدت نایل شود؟ در این مقاله با تمرکز بر نوآوری، فرایند مدیریت آن در نظام آموزشهای فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation in Engineering Educations:Today's Need, Tomorrow's Inevitability

نویسنده [English]

  • Saeed Hadavand

MSc.Education Head. SAAiran Co.,

چکیده [English]

The industrial organizations hinge on innovation of their engineering education to stay persistent and dynamic. Although, there may be no guarantee to attain this without proper education management which will depend upon understanding innovation in enabling an organization to achieve higher levels of performance and work out several solutions in confronting competition challenges. With absence of such ability there would be no knowledge- based organization. Formerly, the question was that how innovation might improve functions; presently, though, relying on education as a potential resource of competitive advantage. We think of how an organization may achieve long-term competitive advantage in this fluctuating world of businesses while resorting to innovation. Focusing on innovation, this article aims to investigate the process of its management in the system of technical and engineering educations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • educational innovation
  • Engineering education
  • strategy