نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی دانشگاه غیرانتفاعی شمال

2 گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی

3 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

رشته مهندسی شیمی یکی از گسترده ترین و پرکاربردترین رشته های مهندسی است. دانش آموختگان این رشته بر حسب گرایش تحصیلی، موقعیتها و مسئولیتهای متفاوتی در جامعه دارند. از آنجا که حتی سرپرست رده پایین نیز یک مدیر محسوب می شود، مهندس شیمی می¬تواند از علم مدیریت در تمام فرایندهای کنترل، رهبری، سازماندهی، تصمیم¬گیری، خلاقیت و نوآوری و ...، در جایگاه مدیریتی خود استفاده کند. لذا، در این مقاله بر لزوم آشنایی دانشجویان مهندسی شیمی با درس مدیریت در قالب واحد درسی اصلی، که تأمین کننده نیاز¬های مدیریتی به روز باشد، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity of Management Course for Chemical Engineering

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pirdashti 1
  • Arezo Ghadi 2
  • Nasrin Noorshahi 3

1 Chemical Engineering Department , Faculty of Engineering, Shomal University,Amol

2 Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Islamic Azad University Ayatollah Amoli Branch

3 Higher Education Research and Programming Institute

چکیده [English]

Chemical engineering is one of the most versatile and largest engineering fields. Chemical engineering graduates have different status based on their area of study and responsibility in society. Since a low level coordinator is recognized as a manager, chemical engineers could benefit from management science for all control processes, leadership, organizing projects, decision making, creativity and innovation, etc. Therefore this paper emphasizes projects necessity of management course for chemical engineering as an obligatory course, which is a basic need for update management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Chemical engineering
  • course study
  • Decision Making
  • Responsibility
  • Organizing