نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 در این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری و یک سیستم دینامیکی معرفی شده است تا اولاً، با کمک ابزارهای مختلف ریاضی، منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی، میزان بهره‌وری منابع انسانی دانشکار به صور مختلف نشان داده شود، ثانیاً، عوامل و عللی که در ایجاد وضعیت موجود منابع انسانی دانشکار نقش دارند، به ترتیب اهمیت مشخص ‌شوند، ثالثاً، راهکاری مناسب از میان راهکارهای موجود برای ارتقای بهره‌وری منابع انسانی دانشکار به کاربران پیشنهاد و بر اساس روابط سیستم های دینامیکی، میزان تأثیر عوامل بهره وری بر یکدیگر و رفتار آنها تحلیل شود. همچنین، مدل دینامیکی استخراج شده در نرم افزار و¬نسیم طراحی، شبیه سازی و اعتبارسنجی ¬شده است. این مدل امکان تحلیل دینامیکی بهنگام را برای سازمانها میسر می سازد؛ این سازکار بر اساس یک الگوریتم سه مرحله‌ای حل مسئله شامل شناخت مسئله، شناخت علل و ارائه راه‌حل بنا شده است. الگوریتم مذکور در شرکت آلوپن و صبا آزمایش و ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decision Making Support System (DSS) for Measurement and System Dynamic (SD) for Analysis of Knowledge Worker Productivity

نویسندگان [English]

  • Asadollah Najafi 1
  • Abbas Afrazeh 2
  • Mohmmad taghi Fatemi ghomi 3

1 ph.D. Candidate of Industrial Engineering, Amir Kabir University of Technology

2 Assistance Professor of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology

3 Professor of Indusrial Engineering, Amir Kabir University of Technology

چکیده [English]

In this paper, we present a DSS and a SD tools. At first it measures knowledge worker productivity; secondly, it defines causes of knowledge worker productivity in exist status; thirdly, it presents solutions for promotion of knowledge worker productivity from exist status to optimum status and finally; it analyzes by SD tools and simulates in Vensim Software. These steps establish the three-phase algorithm and this algorithm has been tested in Alupan Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge worker productivity
  • AHP
  • measurement and analysis