نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 کارشناس ارشد پژوهشی، گروه آینده اندیشی، پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 کارشناس ارشد پژوهشی، گروه آینده اندیشی، پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 امروزه، نوآوری سازمان یافته به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف توسعه و رشد مورد توجه نهادهای دولتی، خصوصی و بنگاههای تجاری قرار گرفته است. اولین قدم در مسیر دستیابی به نظام نوآوری در دانشگاه تدوین یک سند به منظور نقشه راه است. در این مقاله سند نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از با سابقه¬ترین مؤسسات آموزش عالی کشور ارائه شده است. از آنجا که تا¬کنون برای هیچ یک از دانشگاههای کشور چنین سندی تهیه نشده است، تدوین آن حاوی جنبه¬های کاملاً اختصاصی است. در ابتدا مفهوم نوآوری، مدیریت نوآوری و اجزای کلیدی آن شرح داده ¬شده و پس از آن، در خصوص نقش دانشگاهها در زمینه نوآوری و رشد محلی، ملی و فراملی برسی شده است. در انتها روش تدوین و اجزای سند نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی شده است. نوآوری این مقاله از آن روست که برای تدوین آن با تشکیل گروههای مختلف و استفاده از همفکریهای جامع در سطح دانشگاه، به سندی دست یافته¬ایم که خصوصیات منحصر به فرد دانشگاه امیرکبیر و در مرحله بعدی دانشگاه ایرانی را در نظر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation and University

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bahrami 1
  • Nader Montazerin 1
  • Mojtaba Mehrjooei 2
  • Masoud Nikkhoo 3
  • Mahkameh Taati 3

1 Professor , Amir Kabir University of Technology, new Technologies Research Center

2 Research Associate, Amir Kabir University of Technology, new Technologies Research Center

3 Research Associate, Amir Kabir University of Technology, new Technologies Research Center

چکیده [English]

 Public and private institutions today use organized innovation to achieve their development targets. Design of an innovation plan is the prime step to reach innovation at any university. This paper presents Amirkabir University of Technology innovation plan. This plan includes some specific features that are new to Iranian universities. First, it explains the innovation concept and management and their key components. Then it explores the role of universities in local, national and international innovation and growth. Finally it introduces the methodology, and elements of Amikabir University of technology innovation plan. The unique point in this article is that it utilizes group dynamic techniques at university level in order to devise an innovation plan that reflects the characteristics of Amirkabir University of Technology in particular and Iranian universities in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • innovation management
  • strategic plan
  • Amirkabir University