نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد یار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

چکیده

 در این مقاله میزان افت در تحصیل الکترونیکی و علل آن بر اساس پیشینه پژوهشهای صورت گرفته بررسی شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است که نرخ افت در تحصیل الکترونیکی به مراتب بیشتر از آموزشهای رایج است. این پدیده تحت تأثیر تعامل عوامل مختلف فرهنگی، تکنولوژیکی و روانشناختی است. در یک بررسی موردی سه متغیرِ جنسیت، ترم تحصیلی و معدل آزمون ورودی در افت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران مد نظر قرار گرفت؛ در این مورد کاوی به مراتب نسبت افت تحصیلی دانشجویان مرد از دانشجویان زن بیشتر است و نیز تراکم افت تحصیلی در ترمهای تحصیلی سوم و پنجم بیشتر است، اما این تراکم از نظر آماری معنا دار نیست. در خصوص معدل آزمون ورودی با توجه به اینکه دانشجویان ادامه دهنده تحصیل معدل بیشتری در آزمون ورودی کسب کرده بودند، اما تفاوت معنا¬داری در معدل دو گروه ادامه دهنده تحصیل و مشمولان افت تحصیلی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Engineering Students Dropout in E-learning: E-IUST Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Rostaminezhad 1
  • Naser Mozayani 2

1 ph.D.Student, School of Educational Technology, Allameh Tabatabaei University

2 Assistant Professor , Iran University of Science and Technology , School of Computer Engineering

چکیده [English]

This paper reviews the educational dropout rate in e-learning system and its causes. Literature review indicates that the dropout rate in e-learning is more than traditional learning. This phenomenon is influenced by interaction between cultural, technological and psychological factors. In this case study, the considered variables include: gender, semester and entrance exam average in the Iran University of Science and Technology E-Learning Center. The results of this study indicate that male's dropout rate is statistically more than that of females. Educational dropout rate in the third and fifth semester is higher than other semesters but this result is not statistically significant. Descriptive statistic indicates that entrance exam QPA in persistent student is more than dropped student, but the difference between these averages is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dropout
  • E-learning
  • Engineering education
  • dropout rate