نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

رئیس فرهنگستان علوم ج.ا.ا. و استاد فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

 مهندسی و اخلاق دو حوزة متفاوت و مستقل هستند و در کار علم و مهندسی معمولاً اخلاق و حکم اخلاقی دخالت ندارد، اما از آن جهت که علم با حقیقت سر و کار دارد و حقیقت بالاترین ارزشهاست، کسی که به علم می‌پردازد کاری کرده است که از نظر اخلاق ارزش دارد. مهندسان در جهان جدید و به خصوص در دهه‌های اخیر، در طراحیهایی وارد شده‌اند که در سرنوشت کشورها و گاهی در زندگی همه مردم روی زمین تأثیر دارد، از این رو باید بیندیشند که چه می‌کنند و آثار و نتایج کارشان چیست. اکنون سرنوشت جهان و مردم جهان به فناوری و سیر آن بسته شده است و مهندسان، این مقام و مسئولیت را باید درک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Considerations on Ethics in the World of Science and Engineering

نویسنده [English]

  • Reza Davari ardakani

President of Academy of Sciences I.R.I. and Professor, Tehran University, Faculty of Philosophy

چکیده [English]

Engineering and ethics are two distinct and independent fields. In the affairs pertaining to science and engineering, usually ethics and ethical codes are not involved. As science deals with truth which is of the highest values, everyone who deals with science has done something which has moral value. In the modern world, particularly in the recent decades, engineers have been dealing with designs and projects that affect the destiny of countries and sometimes all the people of the world. As a result, they should consider the consequences of their deeds. Presently, the destiny of mankind and the world is dependent on technologies and their trends. Hence, they should comprehend their status and responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • engineering
  • Mankind
  • wisdom
  • Excellence