نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد و عضو وابسته شاخه مواد و متالورژی فرهنگستان علوم

چکیده

 موضوع اخلاق(Morals)، آیین(¬Ethics) و اخلاق مهندسی از جمله موضوعهای نسبتاً جدیدی است که در ایران هم به آن توجه شده است. در این مقاله به اخلاق مهندسی از نظرهای مختلف توجه ¬شده است، با توجه به آنکه از مهندسان که سازنده جهان هستند گاه به عنوان مخرب و منهدم کننده نیز یاد شده است، مقاله حاضر کوششی است تا با ارائه تعریف مهندسی و توجه به دانایی، توانایی و اخلاق مهندسی، مشخص کند که مهم ترین ویژگی اخلاقی و آیینی مهندسان جهان پایی و پایش جهان است که به عنوان محور سوم به تعریف مهندسی افزوده می¬شود. در همین حال، جهان پایی در سه زمینه اصلی و ثابت، درک ارزشهای جهان، توسعه پایدار و درک ارزشهای انسان و درک ارزشهای خود تبلور می¬یابد که هر یک می توانند اجزا و عناصر دیگری را با خود داشته باشد؛ در این مقاله واژه آیین در مقابل کلمه Ethics، کاربرد یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Ethics is Global Concerning

نویسنده [English]

  • Jalal Hejazi

Professor. Associate Members, Material and Mine Engineering Branch, Engineering Department, Academy of Sciences

چکیده [English]

Engineering ethics and morals in engineering are rather new subjects in engineering education and activities. Because of engineering activities which create and change the world, as well as to sustain the world life, deals with a new definition of engineering which the engineering ethics named “Global Concerning”. It is added to the previous engineering knowledge and abilities as the third axes of engineering definition. The “Global Concerning” as engineering ethics is discussed in three main headlines: Understanding the environment and sustainable development, understanding the humanity and human rights and finally self understanding. There are many subtitles which are specified under the above mentioned headlines in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global concerning ethics
  • engineering
  • engineering definition
  • engineering ethics