نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم زمین شناسی

چکیده

 به دلیل گسترش و توسعه صنعت و فناوری، تصمیمات یک مهندس می¬تواند به طور مستقیم بر زندگی روزمره انسانها اثر بگذارد. از آنجا که مشاغل به سمت حرفه¬ای شدن پیش می¬روند، مقابله با تعارضهای اخلاقی و گرفتن تصمیمات منطبق با اخلاق مهندسی در حرفه¬ای بودن یک مهندس بسیار مهم است. مهندسان معمولاً به صورت گروهی با مهندسان دیگر یا وابسته به سازمانها یا شرکتها کار می¬کنند و کمتر به صورت فردی فعالیت دارند؛ به همین دلیل، باید از یک سری قواعد و قوانین سازمانی پیروی کنند که پایبندی به اخلاق سازمانی را برای مهندسان لازم می¬کند. پایبندی و تعهد به اخلاق حرفه¬ای و سازمانی افراد نسبت به یکدیگر تفاوت دارد و به همین دلیل است که با وجود برخی قوانین و مقررات حرفه¬ای یکسان در یک رشته، آثار و تبعات عملکرد حرفه¬ای یا سازمانی مجریان در جوامع مختلف تفاوت دارد؛ یعنی با وجود آنکه الگوی عمل مهندسان یکسان است، ولی بسته به نوع تفکرات و پایبندی یک فرد به ارزشها و مبانی اخلاقی عملکرد و نتایج مهندسان تفاوت پیدا می¬کند و اختلاف در اصول و مبانی اخلاقی و تربیتی افراد در عملکرد حرفه¬ای و سازمانی آنان تأثیر می¬گذارد، به طوری که نمی¬توان منکر باورهای عقیدتی و اجتماعی و سازمانی یک مهندس در عملکرد نهایی وی بود. بنابراین، علاوه بر اخلاق حرفه¬ای و اخلاق سازمانی، مبانی اخلاق که در مذهب، فلسفه، فرهنگ بومی، سنت، خانواده و ملیت ریشه دارد، در اخلاق مهندسی تاثیر مستقیم دارد و از ارکان آن محسوب می¬شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pillars of Engineering Ethics

نویسندگان [English]

  • Hassn Zohoor 1
  • Mohammad Khalaj 2

1 Professor, Sharif University of Technology, School of Mechanical Engineering

2 Assistant Professor,Payame - Noor University

چکیده [English]

 Industries and technologies are so developed that the decisions made by an engineer can directly affect the daily affairs of people. As jobs are becoming more and more professional, it is a mark of professionalism for an engineer to observe ethical codes and to make decisions on the basis of engineering ethics. Engineers usually work together in groups or with other engineers affiliated to other organizations or companies. As a result, they are required to observe a series of ethical and organizational codes and rules. People have different professional and organizational ethical commitments. Consequently, certain identical codes and rules in a given field may have different professional and organizational effects and outcomes in different societies. In other words, engineers have identical models of performance, yet depending on their manner of thinking and the extent of their commitments to the values and ethical basics, their performances are different, and differences in ethical principles and basics affect their professional and organizational performances. The impact of an engineer’s ideological, social and organizational beliefs on his/her performance is undeniable. In addition to professional and organizational ethics, ethical basics that have their roots in religion, philosophy, native culture, traditions, family and nationality, directly influence the engineering ethics and are regarded as its pillars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering ethics
  • ethical basics
  • Professional Ethics
  • organizational ethics