نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

 امروزه، یکی از چالشهای اساسی سازمانها بهبود اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی است. بدون تردید، فرایند اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی نیز نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است. از آنجایی که اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی مقوله¬ای انتزاعی نیست و لزوماً باید جنبه کاربردی داشته باشد، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور نهادینه کردن و ارتقای آن خواهد داشت و از این منظر، مشارکت منابع انسانی دانشی دارای اهمیت ویژه¬ای است. در این مقاله سعی بر آن است تا اولاً عوامل اخلاقی تأثیر گذار بر اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی از ادبیات تحقیق شناسایی و به طور مناسب طبقه بندی شوند، ثانیاً، اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه¬ای مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در نهایت، استراتژیهای مناسب بهبود اثربخشی آموزش مهندسی در منابع انسانی دانشی ارائه شود. روش مذکور در شرکت ایرانسل مورد آزمایش و ارزیابی و با استفاده از روشهای اعتبارسنجی ساختاری بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethics and its Impact on Engineering Education Effectiveness in Knowledge Workers

نویسندگان [English]

  • Asadollah Najafi 1
  • Elnaz Rezaei 2
  • Mohammad hassn Abdollahi 3

1 Assistant Professor, Islamic Azad University

2 MSc,Amir Kabir University of Technology, Faculty of Industrial Engineering

3 MSc,Instructor,Islamic Azad University

چکیده [English]

Today, one of the fundamental challenges in engineering education organizations to improve the effectiveness of human resources is knowledge. Undoubtedly, the effectiveness of the process of engineering education in knowledge workers results the interaction of various factors. Since the effectiveness of engineering education in human resource knowledge categories is not necessarily an abstract, but it is the applied aspects of management. Any organization plays an important role in providing a proper ground for institutionalizing and promoting knowledge. In this respect, participation of human resources with knowledge is important. This article tries to first indicates the factors affecting the effectiveness of moral education in human resource knowledge of engineering research literature identified and are properly classified, secondly, the effectiveness of engineering education in human resource knowledge using process analysis network analysis are examined and strategies and ultimately improving the effectiveness of human resource knowledge in engineering education are presented. For such knowledge development the MTN Company tested and evaluated using structural validation methods and results are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • Effectiveness
  • Analytical network process
  • knowledge workers