نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه اصفهان و کارشناس علم سنجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

 در این پژوهش هدف آن بوده است که تولیدات علمی مهندسی ایران طی سالهای 1990 تا 2008 در پایگاه اطلاعاتی دایالوگ تجزیه و تحلیل شود. دایالوگ مجموعه¬ای با بیش از 900 پایگاه اطلاعاتی است که نمایه استنادی علوم آی. اس. آی. را نیز با عنوان سای سرچ از سال 1990 تاکنون تحت پوشش قرار می¬دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش علم سنجی و تحلیل استنادی انجام شده است. تعداد مدارک نمایه شده نویسندگان ایرانی در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی مذکور 8396 مدرک بوده است. نرخ رشد تولیدات علمی حوزه مهندسی ایران در طی این مدت، 24 درصد به دست آمد و پر تولید¬ترین و پر استنادترین نویسنده¬ها نیز شناسایی شدند. بیشترین حجم مدارک ایرانی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی دایالوگ مربوط به موضوع مهندسی شیمی و مهندسی برق بوده است. مجله Chemistry & Chemical Engineering Iranian Journal of با 348 مدرک بیشترین تعداد تولیدات را منتشر کرده است. در بین دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، دانشگاه صنعتی شریف بیشترین تکرار نام را در بین مدارک بازیابی شده این حوزه به خود اختصاص داده است. مقالات با 24/97 درصد بیشترین سهم از انواع مدارک منتشر شده در مجلات آی. اس. آی. را دارند و زبان انگلیسی با 8/99 درصد، زبان عمده مدارک منتشر شده است. بیشترین میزان مشارکت نویسندگان ایرانی در انتشار مدارک با کشور¬های آمریکا و کانادا بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An study of iranian engineering scientific outputs in science citation index accessible through dialog database during 1990-2008

نویسندگان [English]

  • Farideh Osareh 1
  • Mozaffar Cheshmeh sohrabi 2
  • Nafiseh Dehghanpour 3

1 Professor, Shahid Chamran University

2 Assistant Professor, Esfahan University

3 MA Student of Library and Information Science, Esfahan University

چکیده [English]

This research intends to analyze Iranian Engineering Scientific Outputs during 1990-2008 in the Dialog Database. Dialog is a collection of more than 900 databases that covers also the ISI Science Citation index as SciSearch since 1990. This research has been done by scintometrics method and citation analysis. The number of documents indexed by Iranian writers in Science Citation Index has been 8396. Growth of Scientific outputs in the field of engineering during this period is 24 percent. Kaveh is the most productive author with 82 documents and ASTM is the highest cited author with 120 citations. The highest volume of documents indexed in the dialog related to Chemical Engineering and Electrical Engineering subject categories respectively. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering with 348 documents has released the highest number of productions. Among universities and research institutes, Sharif University of Technology has the highest scientific outputs in this area. Articles have the highest percentage of documents published in ISI journal by 97/24 percent and English with 99/8 percent is the main language of the published documents. The highest rate of participation of Iranian writers for publishing documents is with U. S. and Canada respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific outputs
  • engineering
  • science citation index
  • dialog database
  • Iran