نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 تحقق اهداف و رسالتهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رشد حرفه‌ای در دانشگاهها نیازمند یک برنامه و مدیریت کیفی جامع است. علی‌رغم تلاشهای زیادی که در حوزه آموزش عالی صورت پذیرفته است، مع ذالک در آموزش عالی کشور برخی از نارساییها در ابعاد کیفی وجود دارد. در این تحقیق اولاً تلاش شده است تا استاندارد رایج مدیریت کیفیت در آموزش‌عالی دولتی (دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با استانداردهای بین‌المللی و مدلهای رایج کیفیت در این زمینه، که سازمان جهانی استاندارد و دانشگاهها آن را به تصویب رسانده است، مقایسه شود. ثانیاً برای تدوین استاندارد و مدیریت کیفیت دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدلی ارائه و تلاش شود تا به تأیید و تصویب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز سازمان سنجش آموزش کشور برسد و به عنوان استاندارد ملی مدیریت کیفیت آموزش عالی دولتی منتشر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for the quality analysis of Iranian State Universities on the basis of current quality models(systematic approach)

نویسندگان [English]

  • Abasalt Khorasani 1
  • Mohammad yamani dozi sorkhabi 2
  • Mohammad hassan Pardakhtchi 3
  • Zahra Sabbaghian 2

1 Assistant Professor, Education Department, Shahid Beheshti University

2 Professor, Education Department, Shahid Beheshti University

3 Associate Professor, Education Department, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Regarding educational and research missions and aims of universities for professional development require a comprehensive planning and quality management. In spite of many efforts which have been made in this regard, various shortcomings can be seen from quality perspective. In this research: first, the researchers’ aims are compared with current quality management standards in the state universities (universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology). These are approved international standards and current quality models recommended by international standard organization. Second, a model for the development of standard and quality management of universities affiliated to the Ministry of Science, Research, and Technology is proposed. This model should be approved by Industrial Research and Standard Institute and Iranian Education Evaluation Organization. The results should be and published as a national standard for quality management of state universities of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • Quality
  • Higher education
  • current quality models