نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 پیشرفت روزافزون بشر، استفاده از مواد نو را به امری اجتناب‌ ناپذیر و غیرقابل ‌انکار بدل کرده است. شاید بشر دیروز هرگز نمی‌توانست تصور کند که روزی این مواد بتوانند چنین نقش کلیدی را در زندگی وی ایفا کنند. امروزه دیگر فلزاتی نظیر آهن و مس نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بشر باشند، و بالطبع رفع کردن این نیازها مستلزم تمرکز بیش‌تر بر تحقیق و بررسی در زمینه مواد نو است. یقیناً افزایش دانش جوامع علمی و صنعتی کشور در رابطه با مواد نو مهندسی مقدمه‌ای برای گسترش کاربرد این مواد و سود جستن از ویژگیهای فوق العاده آنها در قسمتهای مختلف زندگی است. به همین منظور در این مقاله به بررسی مواد نو پرداخته شده است. مواد نو به طور کلی به پنج دسته کلی طبقه‌بندی شده است. این طبقه‌بندی شامل، مواد هدفمند، مواد هوشمند، آلیاژهای حافظه‌دار، مواد مرکب و نانو موادها است. در این مقاله ابتدا ساختار و به دنبال آن کاربرد‌های مواد نو به صورت خلاصه مرور شده، و در ادامه آمار مقالات و اختراعات به ثبت رسیده در کشورهای مختلف طی سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان، از این آمار، نتایجی مانند سطح کمی و کیفی دانش مواد نو، میزان استقلال کشورها در زمینه دانش مواد نو و ... استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of new and smart materials and their application in Iran and some other countries

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Shakeri 1
  • Sorosh Sadeghnejad limiuei 2
  • Hamid Shahsavari alavijeh 2

1 Professor ,Mechanical Engineering Department, Amir Kabir University of Technology

2 MSc,Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

The development of the human life increases the need of new materials and makes it an inevitable and undeniable issue. Perhaps in the past decades no one could consider that these materials some day play such a key role in his life. Today, metals such as iron and copper alone cannot would be responsive to human needs, therefore these needs require more focus on research and evaluation in the field of new materials. Certainly, the increasing of knowledge of new materials in scientific and industrial societies is an introduction to expand the use of these material and also taking advantage of the extra features in different aspects of life. So in this paper, investigation of these materials has been considered. New materials generally are classified to five main categories. These categories include, Functionally Graded Materials, Smart Materials, Shape Memory Alloys, Composite Materials and Nano Materials. In this paper, new material structures and their application have been investigated briefly, and academic research and application of new materials in Iran and some other countries has been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New materials
  • research and investigation
  • new material structure
  • new material applications
  • papers and researches
  • science of new materials