نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد/دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

زمانی فکر می‌شد که علم و فناوری بر طرف کننده جمیع مشکلات بشری هستند و لذا، دانشگاهها توجه خود را صرفاً به حوزه‌های علم و فناوری معطوف می‌داشتند؛ وقوع دو جنگ جهانی در قرن بیستم این برداشت را تضعیف کرد و لذا، جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم سراغ علوم انسانی رفت. معلوم شد همان‌گونه که جوامع انسانی نمی‌توانند بدون علم و فناوری زندگی کنند، بدون علوم انسانی نیز نمی‌توانند زندگی کنند. علم و فناوری به ما می‌آموزد که چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم، اما علوم انسانی به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم چه باید بکنیم. به همین دلیل، در چند دهه اخیر بعضی از کشورهای غربی دروس اخلاق، فلسفه، جامعه‌شناسی، مردم شناسی و... را با عنوان "علوم انسانی مهندسی" به برنامه‌های مهندسی خود وارد و مقرر کرده‌اند که هر دانشجوی مهندسی تعدادی از دروس علوم انسانی و علوم اجتماعی را بیاموزد تا بتواند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کند. از نظر آنها به کمک علوم انسانی مهندسانی تربیت می‌شوند که بهتر می‌توانند با مسائل پیچیده زندگی رو به رو شوند. واقعیت این است که فناوری برای انسانها و در ارتباط با آنهاست و حلّ مسائل انسانها و دغدغه‌های آنها باید هدف آن باشد. پس لازم است تغییر نگرشی به علم  و فناوری حاصل شود و فناوریها به عوض آنکه صرفاً وسایل بهره‌برداری از منابع طبیعی و افزایش ثروث و قدرت باشند، به فهم طبیعت و رفع نیازهای مشروع انسانی هم کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The necessity of including humaniies in Engineering education

نویسنده [English]

  • Mehdi Golshani

Professor, Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the early twentieth century, people thought that science and technology can take care of all human needs. Thus, the attention of universities, especially in the West, was concentrated on teaching science and technology. The occurrence of the two world wars during the first half of the twentieth century weakened this view and Western universities sought humanities. It turned out that human societies need both science and technology as well as humanities in order to take care of their needs and at the same time secure their peace of mind. Thus, in recent decades, Western engineering schools have included humanities in their curriculum in order that their graduates can handle their societies’ needs in an efficient way. Unfortunately, this change of perspective with regard to humanities has not occur at our universities. Now, it is time for us to remedy the situation by including humanities and social sciences in the educational program of our engineering schools.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering humanities
  • encounter with the environment
  • holistic approach