نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه، مسائل مربوط به محیط زیست تقریباً بر تمام فعالیتهای انسانی، به‌ویژه در بخشهای تجارت و صنعت، تأثیرگذارند و در مرکز توجهات مردم، دولتها و حتی روابط بین‌الملل قرار دارند. اعلام سالهای 2005 تا 2014 به‌عنوان دهه آموزش توسعه پایدار را می‌توان به منزله هشداری تلقی کرد که سازمان ملل جامعه جهانی را به جنبش بیداری زیست محیطی برای ارتقای بیشتر توسعه پایدار فرا خوانده است. این فراخوان نظامهای آموزش و پژوهش مهندسی کشورهای جهان را با چالشهای جدی روبه‌رو کرده است. پیرو این دعوت صاحبنظران و متخصصان متهعد به تحکیم بنیانهای توسعه پایدار مصرانه دانشگاههای مهندسی کشورهای صنعتی را به بازنگری در برنامه‌های درسی و دگرگون‌سازی ساختارهای پژوهشی برای به حداقل رساندن اثرهای منفی ناشی از فعالیتهای مهندسی بر محیط زیست ترغیب می‌کنند. در عین حال، کشورهای در حال توسعه تلاش خود را بر ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای بهبود و ارتقای شرایط زندگی شهروندان خود متمرکز کرده‌اند. از آنجا که یکی از ارکان مهم توسعه پایدار آموزش مهندسان در زمینه‌های علمی و کسب مهارتهای حرفه‌ای است، بار این مسئولیت بر عهده دانشکده‌های مهندسی است تا مهندسان را از آثار و خطرهای ناشی از تصمیمات آتی آنان بر محیط زیست آگاه سازند. در این مقاله با مرور تجربه‌های کشورهای صنعتی در به‌کارگیری مفاهیم بنیادی توسعه پایدار برای اصلاح نظام آموزش و پژوهش مهندسی، چالشهای پیش روی آموزش و پژوهش مهندسی تحلیل و بررسی و تلاش شده است با مرور تجربه‌های جهانی، راهبردی برای تدوین چارچوب یا نقشه راه توسعه پایدار برای آموزش مهندسی ایران ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The global perspective of challenges of engineering research and education for sustainable development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Ghaffari 1
  • Hasan Zohor 2

1 Research Instructor, Engineering Sciences Department, The Academy of Sciences

2 Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, environmental issues affect almost all commercial and industrial sectors, and are a central concern for the public, governments and even international relations. Announcing The years 2005 – 2014 as decade of education for sustainable development by UN is considered as an awareness on environmental awakening movement and more promotion of sustainable development. This announcement has faced the global systems of engineering research and education with great challenges. Following that, scholars and professionals committed to fostering sustainable development have urged a re-examination of the curriculum and restructuring of research in engineering, This focused institutions of higher education, in order to minimize the negative impacts of engineering activities on the environment. Meanwhile, developing countries have concentrated their efforts on building the needed infrastructure for improving the living conditions of their people without considerable attention to sustainability. One of the major components of sustainable development is educating engineers the required knowledge and professional skills. This is the responsibility of engineering schools to make engineers aware of identifying potential risks and impact of their decisions on environment. This paper reviews the fundamental concepts implemented by industrial states to analyze and renew their research and education systems and finally tries, on the basis of global experiments, to introduce the roadmap of engineering education for sustainable development.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Engineering education
  • roadmap
  • Environment
  • sustainable engineering