نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

در عصر حاضر به‌دلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف، همکاری در تولیدات علمی مقوله‌ای مهم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، زلزله به‌عنوان رویدادی طبیعی که در همه نقاط جهان رخ می‌دهد و خسارات فراوانی به همراه دارد، همواره مورد توجه متخصصان حوزه‌های مختلف علمی قرار دارد. لذا، در پژوهش حاضر به‌عنوان مطالعه‌ای موردی، مقالات یکی از معتبرترین کنگره‌های بین‌المللی حوزه زلزله در کشور ایران، که طی سالهای2011- 1991 برگزار شده است، از نظر همکاری گروهی نویسندگان مقالات، به ویژه محققان ایرانی، تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی کشورهایی بود که بیشترین میزان مشارکت را در تولید مقالات علمی این مجموعه همایشها با پژوهشگران ایرانی داشتند و نیز رصد کردن شیوه همکاری علمی پژوهشگران مد نظر بود. این پژوهش با روش آمار توصیفی از نوع علم‌سنجی انجام و طی آن مشخص شد که 1628 مقاله در این مجموعه همایشها ارائه شده است و پژوهشگران ایرانی 122 مقاله فردی و 722 مقاله گروهی را ارائه کرده‌اند. علاوه بر این، روند تدوین مقالات علمی پژوهشگران ایرانی در مجموعه کنفرانسهای جهانی مهندسی زلزله نیز بررسی شد که نرخ رشد ارائه مقالات محققان ایرانی در این مجموعه کنفرانسها نیز از سال 1956 تا 2012 به صورت صعودی بوده است. لذا، پیشنهاد می‌شود که پژوهشگران ایرانی حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای نایل آمدن به رتبه‌های تأثیر‌گذار در مقیاس جهانی طی سالهای آینده، میزان همکاریهای علمی خود را با متخصصان این حوزه در خارج از مرز‌های ایران افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on scientific collaboration rate in earthquake engineering and seismology researcher in SEE international conference during 1991-2011

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Asnafi 1
  • maryam Pakdaman Naeini 2

1 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 PhD. Student, Department of Information Science and Knowledge, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Current research wants to survey on the rate of collaboration among engineers and scholars that presented their papers of the International Conference of Earthquake Engineering and Seismology in Iran during 1991-2011. The main aim of current research is the identification of the scholars that have the most collaboration together and determination of the number of individual and group articles in each conference. This research is a descriptive study and the required data were obtained from the proceedings that were published by the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. All data were analyzed by Excel Software. Findings indicated that 1628 articles were presented during 1991-2011 in ICEES. In 2011, scientists presented the most articles. 567 articles were produced in this year. Findings revealed that Iranian scholars had 122 individual and 772 group articles in the International Conferences on Earthquake Engineering and Seismology. The Current research indicated that from 1991 that the first ICEES was established until 2011, Iranian have the most collaboration. There was no collaboration among Iranian and foreign engineers in 1991 and 2011, but it can be seen that Iran had most collaboration with other countries in 1995, 1999, 2007 and 2011.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific collaboration
  • international conference of earthquake engineering and seismology (SEE)
  • international institute of earthquake engineering (IIEES)