نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بر سر این مسئله که یک مهندس باید دامنۀ گسترده‌ای از دانش و مهارتها فراتر از تخصص فنی مرتبط با رشتۀ تحصیلی‌اش داشته باشد، توافق همگانی وجود دارد. برنامۀ درسی تلفیقی چارچوبی فراهم می‌کند تا دانشجویان بتوانند دانش و مهارتهای چندین رشتۀ علمی را به یکدیگر مرتبط سازند و آنها را برای حل مسائل جهان واقعی به‌کار گیرد. باتوجه‌به اهمیت موضوع، در این مقاله ابتدا بر ضرورت برنامۀ درسی تلفیقی/ میان- رشته‌ای در آموزش مهندسی قرن بیست‌‌ویکم تأکید شده و سپس، نتایج حاصل از دو مطالعۀ تجربی درخصوص برنامه‌های درسی آموزش مهندسی در ایران ارائه شده که شامل 1. برنامۀ درسی از دیدگاه استادان و دانشجویان رشته‌های مهندسی و 2. تحلیل سرفصل درسهای رشته‌های مهندسی است. سرانجام، با طرح این پرسش که دانشجویان مهندسی چه باید بدانند، انجام دهند و بشوند، رویکردی برای طراحی برنامۀ درسی تلفیقی در آموزش مهندسی پیشنهاد شده است. این رویکرد می‌تواند برای تدوین برنامه‌های درسی جدید یا بازنگری برنامه‌های درسی فعلی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrated curriculum as the today need of engineering education (Creating the KNOW/DO/BE bridge)

نویسنده [English]

  • Hossein Motahhari Nejad

Assistant Professor, Humanities Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

چکیده [English]

In fact, there is universal agreement that an engineer must have a broad range of knowledge and skills beyond the technical expertise of its study field. Integrated curriculum provides a framework to enable students toward linking knowledge and skills of multiple disciplines. Hence, they can use this knowledge and skills to solve real world problems. Given the importance of this issue, in this paper, the necessity for integrated/interdisciplinary curriculum in engineering education in the twenty-first century will be emphasized and the results of two empirical studies of engineering education curricula in Iran are offered, including 1) curriculum from viewpoint of lecturers and students of engineering and 2) analyzing courses syllabus of engineering. Finally, addressing the question “What do we want engineering students to know, do, and be?” an approach to design of integrated curriculum in engineering education is proposed. This approach can be used to develop new curricula or revise the current curricula.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Engineering education
  • Integrated Approach
  • KNOW/DO/BE Bridge