نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

چکیده

آموزش از راه دور براساس نیازهای روزافزون جامعه به ‌آموزش به‌ وجود آمد. این نوع آموزش ابتدا به­صورت پستی انجام می‌شد و بعدها رسانه‌های جدیدی همچون رادیو و تلویزیون و امروزه، اینترنت نیز برای آموزش به‌‌خدمت گرفته شدند. در کشور ایران اولین تجربه آموزش چند‌رسانه‌ای در سال 1352 و با تأسیس دانشگاه آزاد ایران آغاز شد. این دانشگاه فعالیت خود را با دو برنامه تربیت معلم و علوم تندرستی آغاز کرد. برنامه تربیت معلم برای ارائه آموزش بین­رشته‌ای طراحی شده بود، به‌نحوی­که دانش‌آموختگان بتوانند دو رشته را در سطح دبیرستان تدریس کنند. برنامه علوم تندرستی نیز به‌منظور پرورش افرادی تدوینشد که بتوانند ضروری‌ترین خدمات بهداشتی ـ درمانی را در مناطق مختلف به‌ مردم ارائه کنند. از ویژگی‌های بارز برنامه‌های آموزشی این دانشگاه آموزش بر مبنای مهارت بود. دانشگاه آزاد ایران در سال 1357 پذیرش دانشجو را به‌طور محدود آغاز کرد و پس از چندی، با رخداد انقلاب و به‌دنبال آن انقلاب فرهنگی، از فعالیت باز ایستاد. در این مقاله درباره این تجربه مهم در آموزش برنامه­ریزی­شده و مبتنی بر کاربرد و دستاوردهای حاصل از آن بحث شده است. در فاصله‌ای کوتاه نسل بعدی آموزش از راه دور ایران، با تأسیس دانشگاه­پیام نور، آغاز شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran’s first experience in distance education, Free University of Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering / University of Tehran

چکیده [English]

Distance education developed due to the growing needs of societies for education. Delivery of this type of education was originally done via mail services and later through multi-medias, such as radio, television and recently cell-phone and internet. The first formal distance education in Iran began in 1972 with establishment of the Free University of Iran. This university started its activity with two under graduate programs: teacher training and health sciences. Teacher training focused on interdisciplinary teaching and health sciences were designed to educate individuals in order to offer crucial health services in remote areas. Skill-based training was the prominent feature of these educational programs. The Free University of Iran registered the first group of students in 1977, and stopped working soon after the Cultural Revolution of 1979. This paper presents the vast experiences gained from this short lived educational activity. Soon after the revolution, Payam-e Noor University started the second generation of distance education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free University of Iran
  • distance education
  • teacher training program
  • health sciences program
  • skilled based training
  • multi-media education
Ahmadi A. R. (1978). Four years in review. The Free University of Iran. The International Association of University Presidents, Tehran. June 25-27.
Ahmadi, A. R. (1976). About Free University of Iran Lectures. Office of Public Relations and International Affairs, Free University of Iran, January 1976.
Allameh-Tabatabaei University Website (summer 2012). http://www.atu.ac.ir
Free University of Iran (1973). Research and Planning I (in Persian).
Free University of Iran (1974). About The Free University of Iran. Office of Public Relations and International Affairs, the Free University of Iran (in Persian).
Free University of Iran (1975). A new aproach to higher education. Publication of public and international relations office of the Free University of Iran. December 1975 (in Persian).
Free University of Iran (1977). A university designed to meet the needs.
Free University of Iran (1978). Faculty of Educational Sciences. A summary of workflow at Free University of Iran (in Persian).
Free University of Iran (1979/a). Board of Directors of the Council of the Free University of Iran. The views of Free University, on the fundamental change of the Iran's higher education system (in Persian).
Free University of Iran (1979/b). List of Free University of Iran Publications. The Free University of Iran Publication Center (in Persian).
Goodenough S. (1978). A Case Study in Distance Learning Systems: The Free University of Iran. The Open University, Centre for International Cooperation and Services, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, Bucks, England. 46 pp.
Haghighi, F., & Farajollahi, M. (2015). Theoretical fundamentals of open and distant education, Aristotle Publishing (Iran publishing), (in Persian).
Industrial Management Organization (1973). Understanding the multi-media educational systems in United Kingdom, Sweden and Germany. Report prepared for Scientific and Educational Research Institute, 68 pages (in Persian).
Mackenzie, N., & Postgate, R. (1975). Open Learning. UNESCO.
Mizani, A. (1978). Educational program development and execution, Free University of Iran (in Persian).
Mizani, A., Rezabakhsh, H., & Saghatchian, B. (1978). Teacher Training Program, framework and components. The Free University of Iran Publicantion Center, 45 pages (in Persian).
Open University (1974). What is the Open University? A brief explanation. Dames & Lock, Birmingham, England.
Rawel, A. & B. (1978). Open Education, the Free University of Iran Publication Center (in Persian).