نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

استفاده از مفهوم طراحی محصول شیمیایی و عبارت مهندسی محصولات شیمیایی در مهندسی شیمی در 20 سال اخیر رایج شده است. این مفهوم ابتدا در آمریکا و سپس در اروپا مورد توجه قرار گرفت ودر محدودی از دانشگاه ها ی جهان طراحی محصولات شیمیایی به عنوان درسی در سطح کارشناسی ارایه شد و تعداد کثیری از دانشگاه های جهان آن را به صورت پروژه تخصصی- پژوهشی در سطح کارشناسی ارشد ارایه داده اند، به این جهت تعدد کتب درسی در این زمینه کم می باشد. در طراحی محصولات شیمیایی تلفیق بازار ، مهندسی شیمی و علوم جدید( تکنولوژی ذرات، بیو تکنولوژی و نانو) مورد نیاز است. نظام یک پارچه برای مهندسی محصولات شیمیایی به مفهوم تبدیل داده به اطلاعات و با توجه به تحقیق و آموزش و تجربیات کسب شده تاکنون و سپس تبدیل آن به دانش در حال شکل گیری است. به دلیل تنوع زیاد در طراحی محصول در مهندسی محصولات شیمیایی و میزان کم تولید، بیشتر فرایندهای تولیدی غیر پیوسته هستند. سود آوری محصولاتی که نوبر هستند به دلیل عدم وجود تولید کننده رقیب بسیار زیاد بوده و ریسک عدم تقاضای دراز مدت برای محصول تولیدی را جبران می کند. به آموزش طراحی محصولات شیمیایی و فرایند های غیر پیوسته که عموما نا پایا هستند در گروه های مهندسی شیمی دانشگاه های ایران توجه کافی نشده است و لازم است که در برنامه ها آموزشی مهندسی شیمی به آن توجه شده و از الگوهای موجود بهره گیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Chemical engineering prospective; chemical product engineering

نویسنده [English]

  • Rahbar Rahimi

Professor, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Balochestan

چکیده [English]

It is less than 20 years that the concept of chemical product engineering and chemical product engineer is introduced by chemical engineers. The concept is introduced by US universities and followed by the EU universities afterward. They have introduced the chemical product engineering course at BSc and MSc levels. It is in some universities taught as a project at graduate level to the students.  To master the chemical product engineering the new knowledge of bio and nanosciences are essential.  The strategy for making product engineering structural consists of 4 stages which are named; The need, ideas, selections and manufacture. The production of specialty products takes place in a batch process. That is due to a low amount of production and the need for a change of products. Even though production specialty products have the risk of market rejection, but the initial profit justifies the risk. It is found unfortunate that the same trend is not followed in Iran's universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • chemical product engineer
  • specialty chemical
  • commodity chemicals
  • process engineer
  • syllabus
 
Bird, R. B.; Stewart, W. E., & Lightfoot, E. N. (1960-2007). Transport phenomena.1st & 2nded., John Wiley & Sons.
Costa, R.; Moggridge, G. D., & Saraiva, P. M. (2006). Chemical product engineering: An emerging paradigm within chemical engineering. AIChE Journal, 52(6), 1976-1986.
Costa, R.; Elliott, P.; Saraiva, P. M.; Aldridge, D., & Moggridge, G. D. (2008). Development of sustainable solutions for zebra mussel control through chemical product engineering. Chinese Journal of Chemical Engineering, 16(3), 435-440.
Cussler, E. L., & Moggridge, G. D. (2011). Chemical product design. Cambridge University Press.
Danckwerts, P. V. (1966). Science in chemical engineering. Chem. Eng., July/August: CE155-CE159.
Doherty, M. F., & Malone, M. F. (2001). Conceptual design of distillation systems. New York: McGraw-Hill. 
Douglas, J. M. (1988). Conceptual design of chemical processes (Vol. 1110). New York: McGraw-Hill.
Fung, Ka Y., & Ng, Ka M. (2018). Teaching chemical product design using design projects. Education for Chemical Engineers, 24, 13-26.
Kheradmandinia, S., & Sotudeh Gharebaghi, R. (2018). Complementary skill education for chemical engineers from engineering consultant company’s view prospective. Iranian Journal of Engineering Education, 20(77), 1-1 [in Persian].
Ng, K. M.; Gani, R., & Dam-Johansen, K. (Eds.). (2006). Chemical product design: Towards a perspective through case studies (Vol. 23). Elsevier.
Seader, J. D.; Henley, E. J., & Roper, D. K. (1998). Separation process principles. John Wiley & Sons, Inc.
Seider, Warren, D., Lewin, Daniel R., Seader, J. D., Widagdo, S., Gani, R., & Ka Ming, Ng. (2016). Product and process design synthesis, Analysis, and Evaluation., John Wiley & Sons, Inc.
Shabani, R. (2013). Necessity of paying attention to product design beside process design in chemical engineer. Iranian Chemical Engineering Journal, 12 (68) [in Persian].
Soltanieh, M. (2018). Carbon capture and storage (CCS) in energy conversion and industrial processes. Power Point of Speech at Chemical Engineering Branch, The Academy of Sciences, Islamic Republic of Iran [in Persian].
Vasheghani, F. E. (2018). Green engineering. Power Point of Speech at Chemical Engineering Branch, The Academy of Sciences, Islamic Republic of Iran [in Persian].
Wei, J. (2007). Product engineering: Molecular structure and properties. Oxford University Press.