نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

تولید فناوری به معنای تولید ثروت و قدرت از علم است. امروزه، فناوری نه تنها مسیری مطمئن برای تولید ثروت است، بلکه ابزاری برای نمایش قدرت نظامی، اقتصادی و صنعتی کشورهای دارنده آن است. در مطالعه حاضر، بر اساس برنامه کرسی آینده‌پژوهی مهندسی مکانیک، وضعیت تولید فناوری کشور به­طور اعم بررسی و در رشته­های مهندسی به­ویژه مهندسی مکانیک ارزیابی و با برخی از کشورهای منطقه و جهان مقایسه شده است. هدف از این بررسی، ارائه‌ تصویری واقع‌گرایانه و روشن از وضعیت تولید فناوری در کشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن بود. در جمع‌آوری داده‌ها سعی شد تا حد امکان آمار و داده‌های تفکیکی مربوط به رشته‌ مهندسی مکانیک استخراج شوند. اصلی‌ترین شاخص‌ها برای تعیین وضعیت یک کشور در تولید فناوری شامل سندهای ثبت اختراع­، میزان بودجه‌ تحقیق و توسعه و همچنین تعداد نیروهای متخصص فعال در این بخش است. ثبت اختراع اولین قدم در تولید فناوری است. بالا بودن تعداد اختراعات ثبت شده یک کشور الزاماً به معنای تولید فناوری نیست، ولی پایین بودن آن نشانه ضعف در تولید فناوری است. نگاهی گذرا به داده‌های آماری نشان می­دهد که سهم کشور ما در مقایسه با سایر کشورها در تولید فناوری ناچیز و وضعیت آن نامطلوب است. در این مطالعه مسائل و چالش‌های تولید فناوری تجزیه و تحلیل و نقاط قوت و ضعف کشور تبیین شده است. در این مقاله صرفاً وضعیت موجود بیان و با سایر کشورها مقایسه‌ و تحلیل شده است. همچنین پیشنهادهایی برای رفع چالش‌های موجود، طبق برنامه‌ زمان‌بندی کرسی آینده‌پژوهی مهندسی مکانیک، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The status of technology development in Iran with a look at the condition of mechanical engineering

نویسندگان [English]

  • Alli Ghafari 1
  • Masoud Abdollahi Nia 2

1 Professor, Department. of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University. of Technology

2 PhD Candidate, Department. of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology (KNTU)

چکیده [English]

Today, technology development is not only a straight forward approach to create wealth, but is a means for superiority of countries in military, industry and economy. In this paper, as a part of a project entitled: Future studies of mechanical engineering, the status of technology development in engineering field, and specifically in mechanical engineering, has been investigated in Iran and compared with some other countries. The aim of this study is to provide a realistic picture of technology development in Iran including its strengths and weaknesses. In data collection for technology development in engineering field, the specific statistics related to mechanical engineering has also been noticed. Some major indices to assess the status of technology development in a country include the number of granted patents, the expenditure on research and development, and the number of researchers (scientists and engineers). Although the number of registered patents is not necessarily enough for a country to be considered as a technology developer, but the lack of enough patents in a country is definitely a sign of poor condition in technology. A brief look at the statistics shows that the global share of Iran in patent registration is very low. In this paper, challenges related to technology development in Iran has been analyzed and the its strengths and weaknesses have been mentioned. This paper has merely shown the current status of Iran and has compared it with other countries. The roadmap of future and suggestions for current challenges will be provided in later researches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical engineering
  • future studies
  • technology development
  • patent
  • research and development
  • Iran
 
European Patent Office Statistics, Available at:https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics
Global R&D Funding Forecast, R&D Magazine, (2010-2016).  Available at:
News Website of Mashreghnews: https://www.mashreghnews.ir/news/579974
Norouzi Chakli, A., Hasanzadeh, M., & Noormohammadi, H. A. (2009). Evaluation of science, technology and innovation (International concepts and indicators). National Research Institute for Science Policy of Iran [in Persian].
Schmoch, U. (2008). Concept of a technologyclassification for country comparisons. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.
Sheykhan, N., & Bakhtiari-Nejad, F. (2014). Cognitive role of technology evaluation indexes in engineering education development. Iranian journal of Engineering Education, (16)63, 25-38 [in Persian].
Tabatabaian, S.H. (2009). Evaluation of current and desired status of technology in Iran. University Publication Center [in Persian].
United States Patent and Trademark Office Statistics, Available at: https://www.uspto.gov
World Intellectual Property Organization Statistics, Available at: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm