نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو پیوسته فرهنگستان علوم

چکیده

هر سازمان و نهادی بنا بر ضرورت و نیاز در زمینه­ای از تحولات اجتماعی زمانه خود شکل می­گیرد و با تداوم تعامل با همان اجتماع که از آن پدید آمده ­است، رشد و بالندگی می­یابد. نظام آموزش عالی نیز با درک درست از جایگاه و رسالت خود، ضمن توجه به نیاز­های ملی، همراه با تحولات نظام جهانی ارتقا می­یابد. در سند چشم­انداز بیست­ساله، کشور ایران در مقام اول در علم و فناوری و رتبه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی متصور شده ­است. عمده تلاش سیاستگذاران و تصمیم­سازان کشور باید در جهت دستیابی به این جایگاه باشد و این مهم محقق نمی­شود، مگر با سرمایه­گذاری مادی و معنوی و توسعه زیر­ساخت­های علمی با تحول بنیادین در نظام آموزش عالی کشور. گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران همراه با سایر نهاد­های اثرگذار در تدوین سیاست­های کلان نظام آموزش عالی و با حفظ تعهد به نقش دیرینه خود در اعتلای علم و دانش، توجه به این مهم را برای توانمند­سازی نظام
آموزش عالی کشور ضروری می­داند. امروزه، جهان به سمتی پیش می­رود که پژوهشگران از حوزه­ها و دیدگاه­های مختلف و در برخی موارد متفاوت، بنا بر ضرورت گردهم می­آیند تا با هم­اندیشی و تضارب آرا به درک بهتری از چالش­های علم برسند. درواقع، با انبوهی از علوم میان­رشته­ای و فرارشته­ای روبه­رو هستیم که با هدف حل مجموعه مسائلی ایجاد شده­اند که به دانشی همه­جانبه و چندین وجهی نیاز دارند. در این میان، پیشتازی و شتاب رشته­های گوناگون مهندسی در کشف ناشناخته­های فناوری از یک سو و تلاش مهندسان بومی در هماهنگی با آخرین دستاورد­های علم و فناوری جهان از سوی دیگر، ما را بر آن می­دارد تا بر نقش مهندسان و علوم مهندسی در اعتلا و پیشرفت همه­جانبه کشور تأکید بیشتری داشته ­باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• Status analysis of engineering sciences in the country for future consideration: A summary of studies of specific groups, The IR Iran Academy of Sciences

نویسندگان [English]

 • Hassan Zohoor
 • Jafar Towfighi
 • Parviz Jabehdar Maralani
 • Parviz Davami
 • Ali Kaveh
 • Hadi Nadimi
 • Mahmood Yaghoubi

Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

چکیده [English]

Each organization and institution is formed in the context of the necessity and need in the substrate of the social changes of its duration, and grows with the continuity of interaction with the same community that emerged from it. The higher education system will also be upgraded with a proper understanding of its position and mission, while paying attention to national needs along with developments in the global system. In the Twenty-year Program Document, Iran was aimed to be ranked first in science and technology as well as economic in Southwest Asia. Major efforts of the government and decision-makers of the country were to achieve this goal. This important will not be achieved except by materially and spiritual investment and the development of scientific infrastructures with a fundamental transformation in the country's higher education system. IR Iran Academy of Sciences, together with other institutions that have influenced the development of the macro policies of higher education, and the commitment to their long-standing role in the advancement of science and knowledge, need to pay attention to the importance of empowering the country's higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Status analysis
 • engineering sciences
 • technology
 • future
 • development
Davami, P. (2015). Statement on relationship between industry and university. working group on compiling a model for optimal relationship between industry and university, second part of the research project on the status analysis of the Engineering Sciences in the country for future orientation, Department of engineering sciences, IR Iran Academy of Sciences [in Persian].
Jabedar, P. (2015). Statement on reconsideration of the engineering educational planning. Working group on reconsideration of the contents of approved programs, second part of the research project on the status analysis of the engineering sciences in the country for future orientation, Department of Engineering Sciences, IR Iran Academy of Sciences (in Persian).
Kaveh, A. (2015). Conclusion and providing some recommendations for the higher education planners and decision makers. working group on development of alumni appropriate pyramid, second part of the research project on the status analysis of the engineering sciences in the country for future orientation, Department of Engineering Sciences, IR Iran Academy of Sciences [in Persian].
Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) (2006). Iran higher education national report, MSRT, P. 32 [in Persian].
Nadimi, H. (2015). Statement on alumni Invitation. Working group on alumni invitation in specialty fields, second part of the research project on the status analysis of the engineering sciences in the country for future orientation. Department of Engineering Sciences, IR Iran Academy of Sciences [in Persian].
Towfighi, J. (2015).Statement on take a look to the university position in Iran. Working group on pathology of university position, second part of the research project on the status analysis of the engineering sciences in the country for future orientation, Department of engineering sciences, IR Iran Academy of Sciences[in Persian].
Yaghoubi, M. (2015). Statement on science and technology foresight. Working group on science and technology foresight, second part of the research project on the status analysis of the engineering sciences in the country for future orientation, Department of Engineering Sciences, IR Iran Academy of Sciences [in Persian].