فصلنامه آموزش مهندسی ایران سال 1400 را خدمت جامعه مهندسی کشور که با علم و دانش پرچم دار سازندگی کشور عزیزمان ایران هستند و اعضای محترم هیات علمی که با پژوهش و آموزش برای ارتقای کیفی آموزش مهندسی خدمت می کنند، تبریک می گوید. امید است با عنایت پروردگار مشکلات عدیده سال گذشته برطرف و محیط علمی، صنعتی با درایت، عقلانیت و تدبیر شما و با آرامش در جهت توسعه پایدار قرارگیرد.