همانطور که مستحضرید، تحولات شگرف علوم و فناوری در دهه­ های اخیر، مهندسی نوین را با چالش­های جدی مواجه کرده است. لذا با دوراندیشی جمعی از دلسوزان کشور در دانشگاه و صنعت نسبت به تحولات در پیش­رو در عرصه آموزش مهندسی و به منظور کیفیت بخشی و ارتقای علمی آموزشی مهندسی در ایران، انجمن آموزش مهندسی ایران از سال 1388 (با همراهی نزدیک گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم) آغاز بکار کرده و "گذر از کمیت به کیفیت" را شعارمحوری حرکت خود قرار داده است. از اهداف مهم این انجمن می­توان از هدایت محققان برای پژوهش پیرامون آموزش مهندسی، ترویج روش­های نوین آموزش و ارزیابی دروس مهندسی، رصد کیفیت آموزش مهندسی در مراکز آموزش عالی کشور، بسترسازی قانونی در راستای افزایش کیفیت آموزش مهندسی و ... را نام برد.

   از طرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزدیک به یک قرن است که مشغول به تربیت مهندسین مورد نیاز کشور می باشد و تاکنون بیش از چهل هزار نفر را در مقاطع مختلف تحصیلی و در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه تربیت نموده است. در برنامه راهبردی دانشگاه طی سالهای 1404-1395، ماموریت این دانشگاه "خدمت به جامعه ایران اسلامی و جامعه جهانی، از طریق آموزش، توسعه علم و فناوری و انجام پژوهش هایی است که منجر به نوآوری و تربیت نیروی انسانی کارآفرین برای کسب مزیت رقابتی صنعتی و شکوفایی اقتصاد کشور می گردد" معرفی شده است.

   در این راستا هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران   و   دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 3 الی6 آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. این کنفرانس رویداد مناسبی برای بررسی گذشته آموزش مهندسی در ایران، رصد وضعیت کنونی و ارائه پیشنهاد و راهکار برای رشد کیفی آموزش مهندسی در کشورمان است. اندیشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش مهندسی در این رویداد گرد خواهند آمد تا با تجربه سالیان گذشته، افق آینده آموزش مهندسی را ترسیم کنند. خواهشمند است دستور فرمایید جهت برنامه­ ریزی برای شرکت اعضاء آن شاخه محترم اطلاع­ رسانی گردد.   به پیوست پوستر کنفرانس نیز ارسال می­شود. پیشاپیش از همکاری جنابعالی صمیمانه تشکر و قدردانی می­گردد.

لینک مجازی کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

www.iseec.ir

دکتر امیرنادر عسکرپور

دبیر هفتمین کنفرانس بین ­المللی آموزش مهندسی ایران