جهت دریافت فایل گزارش هجدهمین اجلاس علم و فناوری در جامعه، چهاردهمین نشست رؤسای فرهنگستان های علوم و سیزدهمین نشست اقدام منطقه ای در مورد تغییرات آب و هوا اینجا کلیک کنید.

 

جهت دریافت آدرس لینک های اجلاس اینجا کلیک کنید.