سمینار تخصصی نظام مسئولیت در ساخت و ساز شهری، بررسی فروریزش ساختمان متروپل آبادان توسط کانون مهندسین دانشکده فنی دانشگاه کانون با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، در دو قسمت برگزار شد.

قسمت اول این سمینار عصر چهارشنبه 18 خرداد، در تالار شهید رجب‌بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران و قسمت دوم آن عصر چهارشنبه اول تیرماه در خانه کانون واقع در خیابان شاهین شمالی برگزار شد. همچنین هر دو قسمت سمینار به طور زنده از صفحه اینستاگرام کانون به نشانی @kanoonfanni پخش شد.

شایان ذکر است در هر دو بخش این سمینار دکتر ژاله شادی‌طلب، استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز حضور داشت.

در ابتدای قسمت اول نشست، فیلم کوتاهی از فاجعه ریزش ساختمان متروپل پخش شد. سپس دکتر محمد شکرچی‌زاده، عضو هیات مدیره و شورای عالی کانون و مدیر برنامه در سخنان کوتاهی به بررسی این حادثه و تاثیرات آن در زمینه نظارت بر ساخت و ساز اشاره کرد.

بیشتر...