مجمع عمومی عادی انجمن آموزش مهندسی ایران (نوبت دوم) در روز پنج شنبه 30 تیرماه، ساعت 8 تا 10:30 در فرهنگستان علوم، با دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد:
1- استماع گزارش هیأت مدیره، خزانه دار و هیأت بازرسان
2- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
3- تعیین میزان حق عضویت سالانه
4- سخنرانی دکتر علی خاکی صدیق با عنوان: فلسفه، مهندسی و آموزش


نشانی محل برگزاری مجمع: بزرگراه شهیدحقانی، خروجی فرهنگستان­ ها و کتابخانه ملی، جنب فرهنگستان­ های علوم و علوم پزشکی، سالن الغدیر


منتظر حضور ارزشمندتان در مجمع هستیم.


دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران
88992215