نظر به اهمیت موضوع آلودگی هوا در سطح ملی، شورای همگانی گروه علوم مهندسی اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری نشستی ویژه در روز چهارشنبه 27 دی‌ماه 1402 از ساعت 8:30 الی 11:30 با حضور جمعی از اندیشمندان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کرده است.
این نشست که به صورت حضوری در محل فرهنگستان علوم ( سالن ابوریحان) برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان شرکت در نشست به صورت حضوری، امکان شرکت در جلسه به صورت مجازی از طریق اتاق مجازی به آدرس زیر مهیا شده است.