نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2022.324254.1880

چکیده

آموزش الکترونیکی بعد از پاندمی کرونا به ناچار به صورت گسترده توسط دانشگاه‌ها برای آموزش مهندسی به کار گرفته شده است. روش آموزش الکترونیکی چالش‌های مختلفی به همراه دارد اما به کمک راهکارهایی می‌توان آموزش الکترونیکی را غنی‌تر نموده، جذابیت درس را افزایش داده و به سمت یادگیری عمیق و فعالیت‌محور حرکت کرد. در این مقاله، نمونه راهکارهایی معرفی شده است که به کمک آن می‌توان اهداف بالا را محقق ساخت. راهکار اول ترکیب تدریس با انجام آزمایش است که امکان پیاده‌سازی آن در حالت آموزش الکترونیکی از حالت حضوری راحت‌تر است و بر جذابیت درس نیز می‌افزاید. راهکار دوم، تکمیل یادگیری از طریق انجام کارهای عملی در منزل است که برای آن لازم است تا قطعات مورد نیاز برای انجام آزمایش پیش‌تر در اختیار دانشجویان قرار گیرد. راهکار مهم دیگر استفاده از لینک‌های فعال برای حرکت به سمت آموزش فعالیت‌محور است. نتایج برخی نظرسنجی‌های انجام‌شده پیرامون موضوعات فوق و همچنین ارزشیابی‌های کسب‌شده در چنین درس‌هایی نیز ارائه می‌شود تا اثربخشی این راهکارها نشان داده شود. درانتها نیز روش ارائه درس «مقدمه‌ای بر مهندسی برق» در سایر دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و با دانشگاه تهران مقایسه شده است تا میزان استفاده از روش‌های فوق در دانشگاه‌های معتبر مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enrichment and improvement of e-learning with interactive teaching using practical activities and software capabilities

نویسنده [English]

  • Mohammad Hamed Samimi

School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Since the Corona Pandemic, universities have widely used e-learning for engineering education. Although the e-learning method has practical challenges, some approaches can enrich this method and increase the attractiveness of the teaching by employing activity-based learning. In this article, examples of such approaches for the improvement of e-learning are addressed. The first method is to teach the engineering concepts with the help of proper experiments, which is easier to implement in e-learning than traditional teaching. The second approach is to enrich the learning by motivating students to carry out practical experiments at home while the students are provided with the elements needed for these activities. Another important approach is employing active links to implement activity-based learning and interactive teaching. This article also presents the results of some surveys conducted on the above approaches and the evaluations obtained from students in such courses in order to confirm the effectiveness of these strategies. Finally, the teaching approaches of different universities in the important course "Introduction to Electrical Engineering" are reviewed and compared with the methodology of the University of Tehran to indicate the employment of the proposed approaches in other universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity-based learning
  • Corona pandemic
  • experiment-based teaching
  • introduction to electrical engineering
  • practical activities