وظایف داوران

داور در موارد زیر نباید داوری مقاله را قبول کند:­

  • تشخیص دهد صلاحیت نقد و ارزیابی مقاله را ندارد.
  •  اگر هرگونه مشکل کاری یا شخصی با نویسنده یا نویسندگان مقاله داشته باشد.
  •  هرگونه شرایط و موقعیت دیگری که به نحوی موجب تبعیض و تعصب در روند داوری شود.

داور باید بکوشد تا نقدی صحیح، موشکافانه و سازنده ارائه دهد

داوران متعهد هستند به محض تشخیص مشابهت اساسی با مقاله‌ای که قبلا به چاپ رسیده است، به سردبیر اطلاع دهند.

  • اگر داور با هرکدام از همکاران خود در مورد خاصی مشورت کرده است، نام مشاور و یا همکار مربوطه و نیز موضوع مورد مشورت باید به سردبیر اطلاع داده شود.

برای اطلاع از اصول اخلاقی داوری اینجا کلیک کنید.

چگونگی اظهار نظر داور محترم

جدول داوری مقالات

(شایان ذکر است که فرم آنلاین داوری مقالات در صفحه شخصی داوران موجود است)

 

 نظرات داور به نویسنده

  نظرات محرمانه داور برای سردبیر

 

مقاله ویرایش شده

 

راهنمای داوری