مجله ها:

مجله سیاست آموزش عالی

گاهنامه خبری تحلیلی عتف

فصلنامه IFEES و GEDC

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام ­های آموزشی

مجله آموزش عالی ایران

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

مجلات علمی و پژوهشی و مجلات دارای نمایه معتبر بین المللی مرتبط با آموزش مهندسی

مجله تحقیقات آموزش مهندسی (EER)

مجله بین المللی آموزش STEM

مجله بین المللی اخلاق در مهندسی و مدیریت (ijeee)

مجله ScienceDirect

مجله آموزش مهندسی (انجمن آموزش مهندسی آمریکا)

بولتن مهندسی جهانی

گنجینه اسناد

 

 

کنفرانس ها:

- کنفرانس بین المللی تحقیقات چندرشته ای به سوی توسعه پایدار

- نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی اکسرژی، انرژی و محیط زیست (IEEES-13)

تنوع و اخلاق در آموزش برای جهانی فراگیر و پایدار

- هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

هفتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری مشارکتی تعاملی - ICL 2021

- اجلاس بین المللی آموزش و مهارت

 

 

وبینارها: 

 

 

 

انجمن ها: 

انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران

 

سازمان ها و مراکز:

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران

مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

Australasian Association for Engineering Education

Engineering Education Pioneers

European Society For Engineering Education

IEEE Education Society

International Education Society

International federation of Engineering Education Societies

Japanese Society of Engineering Education