پیوندها

مجله ها:

مجله سیاست آموزش عالی

گاهنامه خبری تحلیلی عتف

فصلنامه IFEES و GEDC

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام ­های آموزشی

مجله آموزش عالی ایران

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

مجلات علمی و پژوهشی و مجلات دارای نمایه معتبر بین المللی مرتبط با آموزش مهندسی

مجله تحقیقات آموزش مهندسی (EER)

مجله بین المللی آموزش STEM

مجله بین المللی اخلاق در مهندسی و مدیریت (ijeee)

مجله ScienceDirect

مجله آموزش مهندسی (انجمن آموزش مهندسی آمریکا)

بولتن مهندسی جهانی

 

 

کنفرانس ها:

- اجلاس بین المللی آموزش و مهارت

بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه ­های حرارتی

- چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی (ICELET 2021)

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی (IRSEC 2020)

 

 

وبینارها: 

واقعیت اقلیم و فعالیت محیطی

کارگاه آموزشی (برخط) ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی

- نمونه تأثیر اختراع و مهندسی بر یک سیاره: (گفتگو با ABET و بنیاد لملسون) 

 

انجمن ها: 

انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران

 

سازمان ها و مراکز:

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران

مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

Australasian Association for Engineering Education

Engineering Education Pioneers

European Society For Engineering Education

IEEE Education Society

International Education Society

International federation of Engineering Education Societies

Japanese Society of Engineering Education