کارگاه عمومی: درسی برای مهارت‌آموزی یا فرصتی برای نمایش دورنمای حرفه مهندسی

شهریار کابلی؛ صیاد نصیری؛ حمید حق شناس گرگانی؛ مهدی متقی پور؛ علیرضا جهانتیغ پاک؛ غلامرضا پیرچراغی؛ جمال ارغوانی هادی

دوره 24، شماره 94، شهریور 1401، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22047/ijee.2022.325828.1885