نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

چکیده

جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت‌های شگرف در زمینه فناوری و علوم شناختی و حرکتی جهانی به‌سمت ارزشیابی دستاورد محور برنامه‌های آموزشی، نیاز به اصلاح مدل سنتی عرضۀ آموزش مهندسی را، به‌نحو فزاینده، ضروری ساخته است. دستیابی به روش‌های تازه و کارآمد به پژوهش‌های سازمان یافته نیاز دارد. این نیاز از جمله محرک‌های راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی «آموزش مهندسی» شده است. از جمله هدف‌های این دوره‌ها، که اغلب در دانشکده‌های مهندسی برگزار می‌شوند، تربیت افرادی است که وظیفه برنامه‌ریزی آموزشی، ساماندهی، هدایت اجرا، ارزیابی و مستندسازی آموزش و کمک به ارتقای کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مراکز آموزش مهندسی و صنعت را بر عهده داشته باشند. برای نیازسنجی، طراحی، تصویب و اجرای برنامه آموزشی «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» تشریح شده است. دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی برای اولین بار در کشور از مهر ماه 1398 در دانشکدۀ علوم مهندسی، دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، به اجرا در آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Master of Engineering Education Program

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering / University of Tehran

چکیده [English]

The globalization of economy, incredible advances in technology and social sciences, and the international move toward outcome-oriented evaluation of education programs greatly necessitate changes in the traditional model of engineering education. Key elements for effective execution of changes in engineering education are the faculty members and education staff and authorities. From a research on Iran’s engineering education staff, it was found that regardless of their location of employment (whether universities or industry), this groups came from a diverse academic background, which is often irrelevant to the concept of education. Their priority seems to be acquiring specialized professional trainings. A similar requirement in other countries has led to the establishment of higher education programs in engineering education. The goal of these programs, which are usually conducted in engineering faculties, is to train people who can be in charge of arrangement, coordination, guidance, execution, evaluation, and documentation of education. Furthermore it is aimed to enable the trainees to enhance the quality of education presentation in educational institutions, as well as the industry. The graduates of this program will also be able to propose mechanisms to overcome the country’s engineering education challenges and promote its quality through systematic research. In this paper, the work on feasibility, design and legislation the “Master’s Program in Engineering Education” is explained. The inauguration of Iran’s first Master’s Program in Engineering Education will take place in September 2019, at University of Tehran’s Faculty of Engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • master’s program
  • education staffs
  • professional development
  • research in engineering education
  • Iran
References
Aalborg University Denmark (Accessed 2016) http://www.ucpbl.net/education-courses/
Abdulwahed, M. (2017). Technology innovation and engineering’ education and entrepreneurship (TIEE) in engineering schools: novel model for elevating national knowledge based economy and
socio-economic sustainable development. Sustainability 2017, 9, 171; doi:10.3390/su9020171
Arizona State University (Accessed 2016) http://engineeringed.asu.edu/
Benson, L.C., Becker, K., Cooper, M.M., Griffins, H., & Smith, k.a. (2010). Engineering education:
departments, degrees and directions. International Journal of Engineering Education, 26(5), 1042-1048.
CEE (Center for Engineering Education), (Accessed 2016) http://tree.utm.my/
Clemson University, Accessed 2016, http://www.clemson.edu/ces/departments/ese/academics/index.html
EECR (Engineering Education Community Resource) (Accessed August 2017) http://engineeringeducationlist.pbworks.com/w/page/27610307/Engineering%20Education%20Departments%20and%20Programs%20%28Graduate%29
IAIEE (Iranian Accreditation Institute for Engineering Education), www.iaiee.ir (Accessed May 2019)
Katehi, L., Banks, K., Diefes-Dux, H., Follman, D., Gaunt, J., Haghighi, K., Imbrie, P. K., Montgomery. R., Oakes, W., & Wankat, P. (2004). Development of graduate programs in engineering education.
Proceedings of the 2004 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition.
Louisiana Tech State University (accessed 2016) http://coes.latech.edu/grad-programs/plan_study_phd_engr_engreducation_2012_final.pdf
Memarian, H. (2015). Developing teaching-learning skills in teaching assistants of engineering programs. Iranian Journal of Engineering Education, The Academy of Science of Iran, 65, 59-78 (in Persian).
Memarian, H. (2017). Faculty development for Iranian engineering education programs. Iranian Journal of Engineering Education, The Academy of Science of Iran, 75, 55-73 (in Persian).
NSB (National Science Board) (2007). Moving forward to improve engineering education.  National Science Foundation, Nov. 9, 2007.
Purdue University (Accessed 2016) https://engineering.purdue.edu/ENE/AboutUs
UCEE (UNESCO Chair on Engineering Education), http://ucee.ut.ac.ir/cms/42420 (Accessed 2019)
Texas University El Paso (Accessed 2016) http://eel.utep.edu/masters.htm
University of Kebangsaan Malaysia, Accessed 2016, http://www.ukm.my/p3k/en/
University of Kentucky (Accessed 2016) https://education.uky.edu/stem/graduate-programs/doctoral-degree/
Utah State University (Accessed 2016) http://eed.usu.edu/
Virginia Tech University (Accessed 2016) http://www.enge.vt.edu/
Yoder, B. L. (2016). Engineering by the numbers, American Society for Engineering, www.asee.org/colleges.