نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

10.22047/ijee.2023.368299.1948

چکیده

هدف مطالعه بررسی زیرساختهای فلسفی آموزش اخلاق حرفه‌ای در دانشکده‌های مهندسی همراه با معرفی رویکردهای فلسفی مورد توجه و مغفول در این زمینه بوده است. مکاتب فلسفی علاوه بر اینکه به عنوان لنزهایی برای بررسی آموزش اخلاق مهندسی تلقی میشوند، در تنظیم برنامه‌های آموزشی مهندسی نیز تاثیرگذار بوده و میتوانند بین موارد علمی و غیرعلمی تعادل ایجاد کنند تا دانشکده‌های مهندسی از این طریق بتوانند مهندسینی هم خبره در علم و دانش و هم مزین به اخلاق مهندسی پرورش دهند. مطالعات و نتایج مختلفی گزارش شده در این زمینه است، پژوهش حاضر با هدف گرداوری و مقایسه پژوهش‌های انجام شده به روش مرور نظام‌مند، در پایان سال 2021 میلادی موتورهای جستجوی Scopus و مگیران با بررسی عبارات”philosophy” و “engineering ethics education” در عنوان، کلیدواژه و چکیده مقالات را مورد جستجو قرار داد. نتایج حاصل از بررسی مطالعات نشان‌دهنده 1 زیرساخت فلسفی غالب مورد توجه و 8 زیرساخت فلسفی مغفول است. 82.76% مقالات مدرنیسم را رویکرد غالب اما ناکارآمد دانسته‌اند و 65.52% مقالات عدم توجه به رویکرد جامع (مشمول) در آموزش اخلاق مهندسی را مغفول‌ترین رویکرد معرفی کردند. جایگاه رویکرد پست مدرنیسم، پدیدارشناسی، انسان‌محور، جامع، مذهبی، مشارکتی، موقعیتی، انتقادی، ساختن‌گرایی در پرورش مهندسینی اخلاق‌مدار و حرفه‌ای در عصر کنونی خالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the philosophical infrastructure of engineering ethics education (a systematic review)

نویسندگان [English]

  • samane yegane 1
  • gamileh alamolhoda 2

1 Ph.D student of curriculum , Psychology Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Faculty member of the Department of Philosophy of Education, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose was to investigate the philosophical infrastructure of ethics education in engineering colleges along with the introduction of important and neglected philosophical approaches in this field. Philosophy in addition to being considered as a lens for examining engineering ethics education& are influential in setting engineering education programs and can create a balance between scientific and non-scientific matters so that engineering college can train engineers who are both experts in science knowledge and engineering ethics. This research aims to compile and compare the researches conducted by the systematic review method at the end of 2021, some search engines were examines, "philosophy" and "engineering ethics education" were searched in the title keyword and abstract of the articles. The results of the studies show that 1 dominant philosophical infrastructure is of interest and 8 neglected philosophical infrastructures. 82.76% of the articles considered modernism as the dominant but ineffective approach and 65.52% of the articles identified the lack of attention to the comprehensive (inclusive) approach in teaching engineering ethics as the most neglected approach. The position of postmodernism phenomenology human-centered comprehensive theology participatory situational critical constructivist approaches in educating ethical and professional engineers is empty in the current era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • engineering ethics
  • engineering education
  • systematic review