نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امیرکبیر

10.22047/ijee.2023.402217.1986

چکیده

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بازنگری در برنامه درسی، سرفصل جدیدی از دروس مهندسی شیمی از جمله مجموعه دروس ترمودینامیک را تدوین کرده است. این کار با هدف هماهنگی با روند فعلی آموزش مهندسی شیمی در سراسر جهان و پاسخگویی به انتظارات صنعت از فارغ‌التحصیلان مهندسی شیمی انجام گرفته است. بر اساس برنامه‌ی پیشنهادی پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمرکز بخشی از درس ترمودینامیک 2 بر چرخه‌های ترمودینامیکی بود. ناگزیر محتوای دروس پوشش کافی از برخی موارد مختص رشته‌ی مهندس شیمی از جمله انواع تعادلات فازی (تعادلات دیگر علاوه بر تعادل بخار- مایع) نداشت. در این مقاله به بیان گزیده‌ای از مطالب در خصوص محتوا و سرفصل مطالب دروس ترمودینامیک مهندسی شیمی، کتاب‌های مرجع رایج و روش‌های تدریس این درس در دانشگاه‌های منتخب دنیا پرداخته می‌شود. در نهایت محتوا و سرفصل پیشنهادی، به انضمام نکاتی در خصوص روش‌های یاددهی، رویکرد یادگیری فعال و منابع مناسب موجود برای مجموعه دروس ترمودینامیک با هدف بهبود طراحی درس و آموزش ترمودینامیک مهندسی شیمی ارائه می‌گردد. هدف تحقیق حاضر بهبود محتوا و طرح درس و روش‌های آموزش مجموعه دروس ترمودینامیک مهندسی شیمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Chemical Engineering Thermodynamics: Revising Content and Teaching Methods

نویسندگان [English]

  • Leila Zargarzadeh
  • Gholamreza Pazuki

Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

To align with current trends in chemical engineering education worldwide and meet the industry's expectations from chemical engineering graduates, the Faculty of Chemical Engineering at Amirkabir University of Technology undertook a curriculum revision. We conducted a comprehensive analysis of the curriculum of selected universities across the globe, taking into account the industrial requirements. Based on this analysis, new syllabi for chemical engineering thermodynamic courses, were developed. Based on the previous syllabus proposed by the Ministry of Science, Research, and Technology, the thermodynamic courses offered in the chemical engineering programs at Iranian universities dedicated a significant portion of the curriculum to various types of thermodynamic cycles. Consequently, the courses did not sufficiently cover topics specific to chemical engineering, such as different types of phase equilibria, in addition to vapor-liquid equilibrium. This article briefly overviews the course content and syllabi, reference books commonly used, and teaching methods used in renowned universities worldwide for thermodynamic courses in chemical engineering. Furthermore, we present the proposed syllabi and course plans, along with valuable insights into teaching strategies, active learning approaches, and recommended resources for thermodynamic courses. Our objective is to improve the course plan and instructional techniques employed in teaching chemical engineering thermodynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering thermodynamics
  • phase equilibrium thermodynamics
  • syllabus
  • course plan
  • active learning