نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

چکیده

طراحی نظام درسی علوم و مهندسی کامپیوتر باید بر اساس پژوهش های علمی و آینده نگرانه ای صورت پذیرد که کمبود آن در مجموعه پژوهش های جاری احساس می شود. مقاله حاضر رویکردی بر تحلیل و مقایسه نظام درسی دوره کارشناسی علوم و مهندسی کامپیوتر در ایران و برخی کشورهای صنعتی است که بر علوم کامپیوتر(که بر خلاق تصور رایج، معادل با مهندسی نرم افزار است) تأکید دارد. پژوهش انجام شده در نظام درسی دانشگاه های معتبر دنیا و مقایسه نتایج آن با نظام رایج در کشور ما بیانگر شکاف موجود بین این دو می باشد. این شکاف معمولاً مورد غفلت واقع شده و بعضاً به دلایل غیر علمی انکار شده است. با ارائه و بررسی یک مدل جدید نظام درسی نشان داده شده است که چگونه بر خلاق انتظار اولیه، پر کردن قسمت اعظم این شکاف با استفاده از امکانات فعلی کشور ممکن و عملی است. برای ارائه این مدل بیش از هشتصد عنوان درسی از 9 دانشگاه معتبر بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering

نویسندگان [English]

  • A. Shams
  • M. Naghibzadeh

چکیده [English]

Not available