نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

اشارات و شواهد مربوط به علوم مهندسی و مواد از کتب چهار مقاله عروضی، سفرنامه ناصر خسرو، مرزبان نامه، مجموعه الفرس، تاریخ بیهقی و گزیده ای از برهان قاطع استخراج و عرضه شده است. چگونگی استفاده از فلزات آهن، مس، روی، سرب، قلع و جیوه و آلیاژهای پولاد و برنج و همچنین فناوری های جوشکاری و اندودکاری و اصطلاحات مربوط به آنها گرآوری و به تفصیل شرح داده شده است. شواهد مربوط به استفاده از غیر فلزات، سرامیک ها، مهندسی ساختمان و مکانیک نیز استخراج و در این مجموعه ارائه شده است. در قسمت لغتنامه نیز شرح معانی و کاربرد بعضی از لغات فنی در فرهنگ های مجموعه الفرس و برهان قاطع عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

References to Materials and their Engineering Applications in Persian Prose in 14th and 10 th Hejri Centuries

نویسندگان [English]

 • GH. Daneshi
 • S. Tosi

چکیده [English]

References to engineering materials in Aroozie s Four Essays Nasser - Khosrow s Travel Book, Marzban Nameh, Majmoatol Forass, Beyhagh s History Book and Parts of Borhan Ghatee are searched and presented. The references include description of some basic metals such as iron, copper, zinc, tin, mercury and steel and brass alloys, as well as their applications. Brazing and coating technologies and their technological terms are given. References to non-metals, ceramics and few civil and mechanical engineering terms are summerized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iron
 • Steel
 • copper
 • Lead
 • tin
 • Mercury
 • Brass
 • Brazing
 • coating
 • Technical Words
 • General Engineering