نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده

مهم ترین هدف در ارتقای فرهنگ زیست محیطی افراد جامعه ایجاد شناخت در مورد اهمیت تعامل انسان با محیط زیست و تأثیر عملکرد وی به صورت منفی یا مثبت بر محیط است. رکن اصلی در آموزش افراد ایجاد توانمندی در آنان برای تصمیم گیری صحیح، تغییر رفتار و عملکرد و استفاده بهینه از منابع می باشد. هرچه آگاهی مردم جامعه در مور محیط زیست بیشتر باشد، اجرای قوانین و رضایت مندی آنان نیز افزایش می یابد هرچه ساختارهای توانمند سازی افراد در خصوص اجرای قوانین زیست محیطی و احساس مسئولیت در افراد بیشتر اجرا شود، رابطه مثبتی با توانمندی روانی، خشنودی و ایجاد انگیزه درونی در افراد به وجود می آید. ساختار توانمندسازی زیست محیطی شامل دادن اطلاعات، ایجاد منابع لازم برای تصحیح عملکرد افراد و حمایت ارگان ها از مردم برای اجرای مقررات است. میزان سلامت، بهره وری و کیفیت زندگی افراد ارتباط نزدیکی با شرایط و سلامت محیط آنان دارد، لذا باید سرمایه گذاری لازم به منظور گسترش فرهنگ زیست محیطی شهروندان صورت گیرد. برای آموزش افراد جامعه در مورد پیشگیری از تخریب محیط زیست، لازم است ابتدا نیاز افراد در ارتباط با ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سنین و گروه های مختلف جامعه تعیین و پس از آن برنامه ریزی منظم و بر مبنای اولویت نیازها در ایجاد شناخت، تغییر در نگرش و ایجاد عملکرد صحیح  در جامعه صورت گیرد. اقدامات مؤثر برای گسترش فرهنگ زیست محیطی، گنجاندن مسائل مربوط به محیط زیست در برنامه آموزش قبل از دبستان، کتب درسی، برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان از جمله استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، تربیت کارشناسان محیط زیست و بالاخره، گنجاندن آن در دروس دانشگاهی است. برای تعدیل هزینه های آموزشی و اثر بخشی آن لازم است ارزیابی جامعی از فعالیت های انجام شده به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education is the Basic Principal for Promotion of Cultural Awareness Toward Environment

نویسندگان [English]

  • SH. Rahemi 1
  • M. Taheri 2

1

2

چکیده [English]

Education is one of the important factors to achieve cultural awareness on environmental protection. Education of public results in increase of their knowledge for effective use of resources, decision making and change in behavior. More public knowledge on environmental protection results in better obeying rules and regulations. Environmental knowledge results in increase of accountability and inner motivation. The structure of change in behavior toward environment is giving information, providing enabling factors and resources for change in behavior. It must be understood that the human health and welfare and the quality of life have a close connection with the nature of environment. This necessitates planning and budget allocation for promotion of citizen’s belief and attitudes toward environmental health. The planning and organization of citizen’s education on environmental issues should be based on their need and their priorities. Human behavior is a reflection of his awareness and attitudes. The concept of environmental health and protection should be part of the curriculum from preschool to the university level. The mass media, training of environmental specialist and evaluation of educational program can contribute to the expansion of public knowledge in environmental protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environment
  • Public Awareness Culture Promotion
  • Changing Behavior