نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران

2 شرکت فنی و مهندسی ساخت ایران

چکیده

قسمت عمده ای از مساحت ایران را کویر مرکزی و کویر لوت تشکیل می دهند و قسمت های اندک واقع در حاشیه رشته کوههای البرز و زاگرس مناطق قابل زیست کشورند که باید در مورد حفظ و صیانت از آن، به خصوص زیستگاه های مربوط شامل پارک ملی و مناطق حفاظت شده اقدامات قانونی و کنترلی لازم صورت گیرد. علی رغم وجود قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست متأسفانه، منابع و مناطق حفاظت شده ما در معرض تخریب و تطاول کلی قرار دارند که این وضعیت در مورد پارک ملی لار به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از دیگر مقولات نگران کننده محیط زیست کشورمان می توان از تخریب و کاهش مستمر فضاهای جنگلی از طریق بریدن درختان و نابودی پوشش گیاهی آن از طریق ورود، تعلیف و اقامت احشام در آنجا و کاهش جمعیت های جانوری و پرندگان از طریق شکار بی رویه و تخریب زیست گاه های آنان بدون اعمال بررسی های زیست محیطی لازم مربوط به پروژه های عمرانی کشور و کاهش جمعیت آبزیان کشور به دلیل آلودگی های شدید رودخانه ها و ماهیگیری های قاچاق و غیره نام برد. وضعیت نزدیک به انقراض گونه های متعدد جانوری از شرایط بسیار بحرانی محیط زیست کشور حکایت دارد و به اقدامات هماهنگ شده عاجل از طرف ارگان های دولتی ذی ربط نیاز است. پیشنهادهایی به منظور کمک به کندتر شدن روند تخریب ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some Educational Pointers for Splving Certain Environmental Problems of the Country Lar National Park Case Study

نویسندگان [English]

 • M. Sohrabpoor 1
 • M. Sohrabpoor 2

1

2

چکیده [English]

Inhabitable Loot and Central deserts cover a greater share of the areas of the Iranian plateau. The marginal lands of the Zagroas and Albors mountain ranges are the habitable land of the country, and a comprehensive programs of environmental protection of these areas including the national parks and the wildlife sanctuaries etc. should be planned and implemented. Despite the existence of certain environmental rules and regulations our national parks, sanctuaries etc. are not in a healthy condition and they suffer from a lack of proper control and various encroaching elements have had debilitating impacts on them. The status of the Lar National park is presented as a case study in this work.
There are also several other alarming issues confronting the environmental health of our country; these include, but is not limited to, the reduction of the northern forest areas, destruction of the pasture lands by overgrazing, and consequent soil erosion and flooding. A drastic reduction of the wildlife animals, birds and also marine populations of the country as a result of over-hunting, over-fishing, destruction of habitats, and increasing levels of river pollution are observed. “Near extinction” status of many animals, birds, and the fish species of the country indicates that environmental health of our country is in a rather critical condition. To revive it one needs an immediate action plan with coordinated and concerted efforts of all of the relevant governmental and private agencies. A number of recommendations or educational tips are presented to slow down the destruction rate of the country’s environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Problems
 • Lar national park
 • Overgrazing
 • Destruction of Pasture Land
 • Soil erosion
 • Plunder of Puppies
 • Wild Mammalian Population
 • Wild Bird Population
 • Environmental Rules and Regulations