نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در دهه های اخیر، پدیده فرار نخبگان، نیروهای انسانی کارافرین، به پدیده فرار مغزها یا Brain Drain معروف شده است. با توجه به پژوهش و نکات و مطالب برجسته ای که توسط محققان مختلف انجام شده، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ابعاد این پدیده زیانبار در سه بخش مجزا با عناوین تاریخچه، علل و راهکارها مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر به بخش اول این پدیده؛ یعنی به تاریخچه این مسئله می پردازد. بر اساس اسناد تاریخی که از نویسندگان و صاحبنظران در این مقوله به جای مانده است، تاریخچه این مسئله از زمان شروع تا حال به سه دوره کلی شامل دوران پادشاهی، دوان انقلاب و بحران و دوران ثبات نسبی تقسیم بندی شده و نظر خواننده را به آنچه در این دوران اتفاق افتاده است، جلب می کند. دانستن پدیده فرار مغزها از آن نظر حایز اهمیت است که آمارها نشان می دهد در همه دوران یاد شده نرخ رشد پدیده فرار مغزها مثبت بوده است. در عصر حاضر که فرایند جهانی شدن با شتاب هرچه بیشتر به پیش می رود، هر کشوری که خواهان پیشرفت و داشتن جایگاهی در جهان علمی و علم جهانی است، مهاجرت مغزها در این کشورها باید به سمت گردش و تبادل اندیشه های تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Brain Drain(History)

نویسندگان [English]

  • M. Mrbagheri
  • S. Seedmirza
  • P. Davami

چکیده [English]

Foreign-born scientist and engineers contribute significantly to the brain power of the developed countries.
This emigration of such highly skilled personnel called “brain drain”. More recently, however the mobility of highly talented worker can be referred to as “brain circulation” if this followed by a return to the home country. In the past several decades” brain drain” phenomena has been the subject of many research. This paper focuses on the impact of this migration on human capital and growth in Iran, and as been divided in 3 sections, history causes and how brain circulation can be dominated.
This paper is the first part of this report.
Data on the mobility and stay rated of Iranian expert to the United States, Europe and other developed countries on the past 30 year support the more brain drains with highly increasing rate and very little brain circulation.
This paper has shown that the brain problem in this country is real and highly serious. For our country to be successful in delivering its mission outcomes in the future development and growth, brain should be replaced by drain circulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Brain Flow
  • Brain Circulation