نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رشته تحصیلی بر درک ریسک فناوریها بوده است. پژوهش حاضر از این نظر اهمیت دارد که تصمیم‌گیری برای فناوریها به درک ریسک تصمیم‌گیرندگان بستگی دارد. در این مطالعه درک ریسک دانشجویان رشته‌های مختلف فنی و مهندسی در سه گروه مهندسی عمران، مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک و همچنین، دانشجویان مدیریت کسب و کار (MBA) درخصوص فناوریها بررسی شده است و این موضوع تحلیل می‌شود که آیا رابطه‌ای بین این رشته‌های تحصیلی و درک ریسک فناوری از نظر سلامت و ایمنی، زیست محیطی و اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ در گام بعدی با توجه به رشد چشمگیر تعداد دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی که رشته MBA را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند، بررسی می‌شود که آیا این رشته بر درک ریسک آنان تأثیری دارد یا خیر؟ چهار فناوری مورد مطالعه شامل انرژیهای تجدید پذیر، مهندسی ژنتیک، نانوفناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نظر به تحلیل استنباطی انجام شده از داده‌های گردآوری شده در این تحقیق، نتایج نشان می‌دهند که دانشجویان در تمام رشته‌ها بالاترین میزان درک ریسک را از مهندسی ژنتیک و پایین‌ترین میزان درک ریسک را از انرژیهای تجدیدپذیر دارند. دانشجویان رشته MBA در هر چهار فناوری بالاترین میزان درک ریسک تهدیدات اجتماعی را دارند. به‌طورکلی، دانشجویان رشته‌های تحصیلی مختلف طی فرایند خودگزینی و اجتماعی شدن درک ریسک متفاوتی از فناوریها دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of academic discipline on risk perception of technologies: empirical study on Iranian universities

نویسندگان [English]

  • Jafar Bagheri Nejad 1
  • Homan Farshad 2

1 Assistant Professor of Indusrtial Engineering Department University of Alzahra

2 MBA University of Economic Science

چکیده [English]

This article explores the effects of academic discipline on risk perception of technologies. The importance of this topic is that decision making about technologies depends on decision maker’s perception of technologies. In this study, risk perception of students of different academic disciplines including civil engineering, electrical engineering, computer engineering, mechanical engineering and MBA will be analyzed. Our actual aim is to find if there is any relation between these fields of studies and risk perception of technologies in terms of health, environment and society. In the next step, according to the growth in number of engineering and technical students who choose to continue their studies in MBA, we will discuss whether this field of study does have effect on risk perception of people or not. Four technologies compared in this study are renewable energies, genetic engineering, nanotechnologies and information and communication technologies (ICT). Results show that students in all fields of study have the highest risk perception in genetic engineering and lowest in renewable energies. Students from different fields of study differ on risk perception in process of socialization and self-selection. Students of MBA have the highest risk perception of social threats in the four groups of technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • academic discipline
  • risk perception
  • self-selection
  • Socialization