نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله مطالب درس سه واحدی انتقال جرم بازنگری و ارائه شده است. تنوع و گستردگی مطالب کاربری در این درس از یک سو و ناملموس بودن مفاهیم این نوع انتقال از سوی دیگر می بایست مد نظر قرار گیرد. بهره جویی کامل از تشابه بین پدیده های انتقال و استفاده از ابزارهای سمعی و بصری برای بیان مفاهیم این درس و نیز حفظ توازن بین روابط تحلیلی و تجربی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mass Transfer in Chemical Engineering Undergraduate Education

نویسندگان [English]

  • F. Farhadi
  • H. Taghdisiyan

چکیده [English]

The content of the 3-credit Mass Transfer Course for the undergraduate Chemical Engineering is reviewed. The diversity of applications and the nontangible complexity of this phenomenon should be considered. Use of Analogies between Transport Phenomena and adoption of adequate audiovisual means, as well as the respect of a balance between Analytical and Empirical correlations are recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Transfer
  • Transfer phenomena
  • Diffusion
  • Packed and Trayed Colummns
  • Staged Operations