نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

با توجه به اینکه رشته های مختلف مهندسی به منظور ایجاد فن آوری جدید مبتنی بر دستاوردهای علمی جدید است، در تمامی این رشته ها زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رمینه آن رشته مهندسی کاربرد دارد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پیشرفت در زمینه های مختلف علوم و مهندسی به صورت عام و فناوری اطلاعات به صورت خاص ایجاب می کند که محتوای دروس مختلف موجود در هر رشته مهندسی به صورت مداوم و مستمر مورد تجدید نظر قرار گیرد. رشته مهندسی شیمی نیز نظیر سایر رشته های مهندسی تابع این قاعده است و به همین منظور یک کارگاه آموزشی جهت تجدید نظر و بررسی محتوای درس کنترل فرایندها در مهندسی شیمی تشکیل گردید که نتایج آن در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Updating Process Control Syllabus to Fulfill Chemical and petroleum Industry Requirements and Standards in New Millennium

نویسندگان [English]

  • R. Bozorgmehri
  • M. Shahrokhi

چکیده [English]

The main objective of various Engineering field of study to develop various products and services based on recent advances in science and technology. In order to achive this objective, various engineering fields of study have a multidisciplinary nature in which all the topics covering various subjects related (either explicitly or implicitly) to them are offered in their curriculums.
As the new techniques and theories emerges in various scientific and  technological areas the curriculum and syllabus of engineering fields utilizing those areas should also be revised and updated in order to accommodate these enhancements and developments. Chemical Engineering like other engineering areas also requires the continuous revision and update in its curriculum. The first workshop in Chemical Engineering Education was taken place in order to fulfill this requirement. This paper summarizes all the aspects and issues corresponding to teaching of the “process control” course in the chemical engineering curriculum. Updated and revised syllabus as well as teaching and evaluating mechanisms are explained and the required courseware’s to accomplish the teaching objectives are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process control
  • Chemical engineering education
  • Application of Computer in Education