نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شاخه مهندسی مواد گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

2 شاخه منهدسی مواد گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

چکیده

با انکه رشته مهندسی مواد به علوم پایه بسیار نزدیک است، ولی عناصر آن به گونه ای است که در گروه آموزشی مهندسی مطالعه می شود و به همین دلیل، هدف (توانایی)، فلسفه(دانایی) و اخلاق(جهان پایی) آن در حوزه مهندسی تعریف و تبیین می شود. وابستگی های علمی، مهندسی، فناوری، طراحی و اقتصادی این رشته به حدی است که ناگزیر برای انتخاب دانشجو باید به قابلیت های علمی(چپ مغزی) و طراحی (راست مغزی) آنان توجه شود. در نتیجه گیری و سگالش روش های پیشنهادی مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophy and Discipline of mat. Eng. Edu. and Students Abilities

نویسندگان [English]

 • J. Hejazi 1
 • P. Davami 1
 • G. Daneshi 1
 • A. Sayyar 1
 • N. Tohidi 1
 • S. Nategh 2
 • K. Janghorban 1

1

2

چکیده [English]

Although Materials Engineering is quite inherent to basic science, but is generally studied under Engineering regulations, so it goal, philosophy and ethic(world care) should be defined for engineering applications.
Student acceptence standards is based to recognize left and right minded abilities to cover as scientific, technological and Engineering needs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • materials science
 • materials engineering
 • Engineering education
 • Education