نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

نسبت استاد ـ دانشجو به عنوان یکی از عوامل ارزیابی کیفی به کار می رود. در این مقاله این نسبت با توجه به هزینه دانشگاهی مدرسان، رشته ها و گرایش ها و مقاطع آموزشی و تعداد دانشجویان در هر مقطع و با توجه به تعداد دروس بررسی شده است. هرچند این روند می تواند برای تمام رشته های آموزشی به عنوان مدلی به کار رود، ولی فرمول ارائه شده در پایان مقاله بر اساس شرایط آموزش مهندسی مواد نتیجه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal Ratio of Student/Lecturers for Materials engineering education

نویسنده [English]

  • J. Hejazi

چکیده [English]

The ratio of academic staff to student is a parameter for qualitative evaluation. Effect of academic degree, fields, branches are investigated. Although the process in the paper can be used for other subjects, but the formula present in the last chapter is for materials engineering.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lecturers
  • Students Academics Staff
  • Branch
  • Ceramic Metallurgy
  • materials engineering