نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

طراحی و تغییر برنامه‌های درسی همواره چالش عمده برنامه‌ریزان درسی در حوزه‌های مختلف علمی بوده است و می‌تواند رویکردها و نتایج متفاوتی داشته باشد. در این بین، رویکرد سیستمی به تدوین برنامه‌های درسی، به‌دلیل ماهیت نظام‌مند خود، اثربخشی بهتری نسبت به سایر رویکردها دارد. افزایش حجم دانش در حوزه مطالعاتی آموزش مهندسی نیازمند به‌کارگیری بهترین رویکردها برای گزینش بهترین برنامه‌های ‌درسی است. در این مقاله ابتدا با بررسی برنامه ‌درسی و رویکرد سیستمی در آن و معرفی برخی الگوها در این زمینه، چگونگی به‌کارگیری این رویکرد در تدوین و نوسازی برنامه‌های درسی در آموزش مهندسی شرح داده شده است. الگوهای معرفی شده در این زمینه نشان می‌دهند که برنامه‌ریزان برنامه ‌درسی رشته آموزش مهندسی، در هر یک از زیر سیستم‌های نظام برنامه ‌درسی از قبیل درونداد، فرایند، برونداد و بازخورد و بازبینی برنامه نیازمند در نظر گرفتن شرایط و عوامل مختلف برای رسیدن به بهترین نتیجه در برنامه ‌درسی تدوین شده هستند. این الگوها در جهت تدوین برنامه‌های درسی بهتر برای دوره‌ها و گرایشهای مختلف رشته مهندسی در کشور راهگشا هستند و ایده‌های مناسبی را برای برنامه‌ریزان درسی در آموزش مهندسی و تغییر از شیوه سنتی طراحی برنامه ‌درسی به رویکردهایی اثربخش‌تر فراهم می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systems approach in curriculum development and renovation for engineering education

نویسنده [English]

  • Asghar Soltani

Assistant Professor of Curriculum at Department of Education, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

Curriculum development and changing it is one of the main challenges in various fields of studies and has different approaches and outcomes. However, systematic approach to curriculum development, due to its systematic nature, is more effective than other approaches. Increased content of knowledge in the field of engineering education, needs to use the best approaches to select the best curriculum. In this paper, first we examine the curriculum and systems approach to it and then we described this approach in engineering education’ curriculum development. Models introduced in this field indicates that the curriculum planners of engineering education in curriculum subsystems such as input, process, output and feedback and revision require to consider the various factors to achieve the best results in the designed curriculum. These models are helpful to develop better curricula for various courses and majors in Iranian engineering education and provide good ideas for curriculum developers in engineering education, in order to replace the traditional approach with more effective approaches in the curriculum development.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Systems approach
  • Engineering education
  • Curriculum Design