نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشگاه علمی کاربردی مرکز تربیت مربی کرج

2 مربی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید بهشتی کرج

چکیده

ای این مقاله گزارشی در باره زمینه‌های پژوهشی استادان دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاههای برتر ایران و جهان است. به نظر می‌رسد که پژوهشگران با اطلاع از این زمینه‌ها می‌توانند موضوعات پژوهشی خود را با آگاهی بیشتری انتخاب کنند و همچنین، از نتایج پژوهش و عملکرد گروههای پژوهشی موجود در این دانشگاهها نیز استفاده کنند. برای دستیابی به این هدف، بر اساس رده بندی ارائه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1390 شمسی، هشت دانشگاه برتر ایران تعیین شده‌اند و بر اساس رده بندی QS هشت دانشگاه برتر جهان در رشته مهندسی مکانیک در سال 2012 میلادی انتخاب شده‌اند. در نهایت، پس از جست‌و‌جو در سامانه هر دانشگاه و بررسی اطلاعات 758 استاد، موضوعات پژوهشی مطرح شده 595 عضو هیئت علمی دانشکده‌های مکانیک استخراج، دسته‌بندی و مقایسه شده‌اند. همچنین، گروه مکانیک و زمینه‌های پژوهشی آن به همراه برخی از پژوهشها در چهار دانشگاه برتر ام.آی.تی، استنفورد، کمبریج و برکلی با جزئیات بیشتر بررسی شده است. در نهایت، تحلیل وضعیت پژوهشی دانشگاههای برتر ایران و جهان از نظر نویسندگان مقاله و خط مشی آینده ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on research areas from academic members of mechanical engineering department of the top Universities of Iran and the World

نویسندگان [English]

  • Seyed reza Tabatabaee fakhr 1
  • Amir Hossein Svnhvdzadeh 2

1 B.Sc. Student, Department of Mechanical Engineering, University of Applied Science Training Branch, Karaj, Iran

2 Instructor, Instructor Training Center Technical and Vocational Researches, Karaj, Iran.

چکیده [English]

This paper is a report on the research areas of mechanical engineering professors at the top universities of Iran and the world. Although there is a close correlation between academic achievement and progress of science, there is little direct knowledge of the technology that goes into it. It seems that knowing these areas can help researchers to choose their themes with greater awareness and use the results of the research groups at these universities. In order to achieve this goal, based on the classification presented in the Islamic World Science Citation Center (ISC) in 1390 Shamsi (2001), the Iran's top eight universities are determined and based on the classification presented in the QS world university ranking, the world's top eight universities in mechanical engineering in 2012 A.D., are selected. Finally, after searching each university website and reviewing the information of 758 professors in general, research topics of 595 faculty of mechanical engineering department are extracted, classified and compared.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research topics
  • mechanical engineering
  • professors of mechanical engineering
  • top universities
  • Iran
  • world