نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران

چکیده

در عصری زندگی می‌کنیم که تغییرات در ابعاد گوناگون و با سرعتی فزاینده صورت می‌گیرد. بدیهی است که این تحولات و تغییرات مدیون تفکر خلاق بشر است]1[ ؛ به عبارت دیگر، تمام دستاورد‌ها از ابتدایی‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها حاصل ذهن پویا و آفریننده انسان است. به رغم ماهیت مهم و فراگیر خلاقیت روانشناسان و محققان تعلیم و تربیت به ندرت آن را مورد توجه قرار داده اند]2[. آموزش عالی و آموزش و پرورش به عنوان نمودی از فرهنگ هر جامعه نقش بسیار زیادی در ایستایی و پویایی خلاقیت پرورش یابندگان خود دارند. آموزش عالی خلاق باید بر آموزش فعال توأم با استفاده از تجربه مستقیم روش بحث و گفتگوی آزاد و استفاده تلفیقی از تفکر واگرا و همگرا مبتنی باشد؛ پس با توجه به برنامه چشم انداز 20 ساله کشور، هدف اصلی آموزش عالی در کشور باید بر تربیت افراد خلاق و نو‌آور متمرکز شود، لذا برای تحقق چنین هدف والایی به تغییرات فراگیر و عمیق در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش نیازمندیم . بنابراین، در این مقاله ضمن بیان ضرورت پرورش خلاقیت در آموزش عالی، به نقش فرهنگ در توسعه خلاقیت و چگونگی تأثیر آموزش عالی در پرورش افراد خلاق پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• The Necessity of Raising Creativity in Advanced Education

نویسنده [English]

  • Naser Behrozi

Chamtan University

چکیده [English]

Nowadays revisions of education are common among the programs in all engineering education systems. The most widely concern in advancing the engineers performances is creativity. The main achievement to advance the human progresses is based on creative mind, creative thinking and creative reactions. In spite of such importance, little attention has been made by psychologist and other experts on the including the subject of creativity on the education programs. Regarding the past two decades of education in our country, it is necessary to revise our education and include the subject of creativity on training students in all fields, specially the engineering students. The aim of the present work is to emphasize the role of cultural progress of creativity and its impact on the performance of the educators having creative mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advance Eduction
  • Creaitivity
  • Divergent Thinking
  • Convergent Thinking