نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

 پژوهش و تحقیق در زمینه علوم مهندسی موتور توسعه فناوری و صنعتی شناخته شده است . از بارزترین بخش‌های جامعه که مهم‌ترین نقش را در ارتقای پژوهش و فناوری صنعتی دارند، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی و مهندسی هستند. در میان گروه‌های مختلف دانشجویی در دانشگاه‌ها، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به خصوص دانشجویان دوره‌های دکتری به دلیل توانایی های علمی بالا در زمینه‌های مختلف می توانند مهم‌ترین نیرو برای اجرای پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و تولید دانش و فناوری‌های جدید در دانشگاه‌ها باشند. با توجه به عدم اطلاع دانشجویان دوره‌های تکمیلی از ابزارها و شیوه‌های جدید، کارآمد و انبوه اطلاعات علمی و فنی، آموزش آنها در ابتدای کار در زمینه روش‌های مختلف تحقیق توصیه می‌شود. برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و کاربردی کردن هر چه بهتر نتایج به دست آمده از تحقیق، می توان با استفاده از سرمایه‌ها، امکانات و منابع آموزش‌های خاصی را برای این دسته از دانشجویان در ابتدای کار تدارک دید. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی روند افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان دوره‌های دکترای مهندسی در کشور طی دهه گذشته، اهمیت پژوهش، لزوم آموزش روش تحقیق، طرق و روش آن و بعضی از فعالیت‌های مختلف انجام یافته ارائه شود. در این خصوص، درس روش تحقیق در چند کشور مطالعه و با توجه به شرایط فنی و صنعتی کشور سر فصل‌های روش تحقیق برای دوره دکترای مهندسی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recent Developments in Engineering Ph. D. students and the Significance of Research Method

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Yaghobi
  • Kiyan Azizian

Department of Engineering Shiraz University

چکیده [English]

Research and investigation in engineering sciences is recognized as the engine of technological and industrial developments. Engineering schools are the most outstanding parts of the society, which play the most important role in the improvement of research and industrial technologies. Among the various groups of university students, graduate students, especially Ph.D. students, because of their superior scientific abilities in different fields, have the major contribution to doing fundamental and applied research and producting new technologies at the universities. Regarding the lack of information about new techniques and tools and huge amount of scientific and technical data, it is important to train these graduate students “research schemes”. To increase student educational performance, reduce time and expenses, orient their projects to applied industrial problems, use resources and facilities more efficiently, it is suggested to train the Ph.D. student, a research method course at the beginning of there program. Furthermore, in this article the trend of variation of Ph.D. students in Engineering in the past decade of the country is studied. It is found a considerable rate of increase of Ph. D students in the country during the past decade. Regarding such important segment of the human resources with their contribution to conducting future universities and industries, the basic content of a research method course is proposed. For comparison, the contents of such course in other countries are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering progress
  • Doctrol student
  • technology
  • Applied science