نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

چکیده

 بی شک، حرفه مهندسی سهم عمده‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور داشته و دارد. در میان گروه‌‌های مختلف مهندسی، مهندسی مکانیک نقش ویژه‌ای در میان دست اندرکاران صنعت و فناوری ایفا می‌کند. تعامل این نقش با سایر گروه‌های مهندسی، با مدیران، با صاحبان صنعت، با اقتصاددانان، با تجار و بالاخره، با عموم مردم که مصرف کننده تولیدات صنعتی هستند، سبب شده است تا ارتقای کیفی و کمّی آموزشی آن همیشه مورد توجه سیاستگذاران علم و تکنولوژی قرار گیرد. با شکل‌گیری سه تکنولوژی برتر در زمان حاضر؛ یعنی نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات از یک سو و مباحث محیط زیست، انرژی و رقابت‌پذیری از سوی دیگر همه مسئولان آموزشی را متوجه کرده است که شیوه‌های موجود آموزشی پاسخگوی تکنولوژی‌های جدید که با سرعت تغییر می‌کند نیست، بلکه آموزش مهندسی مکانیک باید بتواند خود را در این رقابت ملی و بین‌المللی تقویت و متناسب با نیازهای جامعه ملی و بین‌المللی هماهنگ کند. در این مقاله ضمن پرداختن به ویژگی‌ها، تکنولوژی‌ها و چشم اندازهای صنایع جدید و توسعه ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌هایی از تغییر و تحول در آموزش مهندسی مکانیک و استراتژی‌های جدیدی که برای اصلاح آن صورت گرفته، ارائه شده است، با این امید که این تجربه‌ها بتواند در خدمت گروه‌های مهندسی مکانیک کشور برای ارتقای آموزش مهندسی مکانیک قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanical Engineering Education and New Technologies

نویسنده [English]

  • Mahmoud Yaghobi

Professor shiraz University

چکیده [English]

Engineering profession has substantial contribution to the social, industrial and economical development of any country. Among various engineering disciplines, Mechanical Engineering plays an outstanding role for the growth of industry and technology. Mutual interaction of mechanical engineers with other engineers, managers, directors, economists, businessmen and finally with customers, reveals that the advancement of mechanical engineering education needs special policy and programs in the engineering colleges of our universities. Future technologies such as Nanotechnology, Biotechnology and Information Technology cannot be ignored in any engineering education program and specially in the mechanical engineering. The basic knowledge of these technologies should be addressed during courses of studies in mechanical engineering education. Moreover, mechanical engineers face global competitions as well as internal competitions. Hence their knowledge strength should be emphasized during their education for their future success in developing new industries and productions. In the present article, such new technologies are discussed and the strategies that should be made for new Mechanical Engineering Education are described. It is hoped that the present suggestions can be implemented in the new programs of study of mechanical engineers of the colleges of engineering in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Technologies
  • globalization
  • education programs
  • green engineering industry